Kültürel akım

Tarihte belirli bir dönemde kişilerin eğilim gösterdikleri beğeni ve ilkeler toplamından doğan tutarlılık

Kültürel akım, toplumsal düzenin ve onun değişiminin bir gereği olarak, dünya görüşü ve sanat anlayışı bakımından birleşen kişilerin, eserleriyle ortaya koydukları ve sürdürdükleri ilkelerin toplamından doğan tutarlılık. Okul da denir.