Köprülü ailesi

Osmanlı Türk ailesi

Köprülü ismi, ailenin atalarının dönemin Balkanlar'ında yerleştiği Makedonya'nın Köprülü kenti'nden gelir. Aile, Arnavutluk'un Berat Sancağının Roshnik kasabasındandır.

Köprülü kompleksi

Samsun'un Vezirköprü ilçesi bu adı, Mehmet Köprülü o yöreden bir kızla evlendiği için alır. Tarihi Köprülü ailesinin kökeni, isim benzerliğinden gelen başka Köprülü aileleriyle karıştırılmaktadır. Ancak Osmanlı tarihi göz önünde bulundurulduğunda, Köprülü ailesi Karadeniz kökenli olduğu tahmin edilmektedir. Köprülü Mehmet Paşa İstanbul'a saraya geldiği dönemlerde devlet bir buhran içerisindeydi. Anadolu ayaklanmaları artmış İstanbul dahi sipahiler ve yeniçeriler tarafından abluka altına alınmıştı. 1648 yılında tahta çıkan IV. Mehmet daha 6 yaşındaydı ve yönetimi babaannesi Kösem Sultan ve annesi Turhan Sultan ellerinde tutmaktaydılar. 1656 yılında Turhan Sultan tarafından Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığa getirilmiş bulunmaktaydı.

Köprülü Ailesi 17. yüzyılda Saltanata önemli vezir ve sadrazamlar yetiştirmiş bir aile olmaktadır. V. (Ara Seçim), VI, VII. Dönem Kars, VIII, IX, X. Dönem İstanbul Milletvekillikleri, Dışişleri , Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılıkları yapan Mehmet Fuat Köprülü de bu aileden gelmektedir.

Ailenin tanınmış sadrazam ve vezirleriDüzenle

İsim Yaşam Sadrazamlık dönemi Padişah
Köprülü Mehmet Paşa 1583–1661 1656–1661 IV. Mehmet
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa 1635–1676 1661–1676 IV. Mehmet
Kara Mustafa Paşa[1] 1634–1683 1676–1683 IV. Mehmet
Abaza Siyavuş Paşa [2] ö. 1688 1687-1688 II. Süleyman
Köprülü Fazıl Mustafa Paşa 1637–1691 1689–1691 II. Süleyman,
II. Ahmet
Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa ö. 1702 1697–1702 II. Mustafa
Köprülü Numan Paşa ö. 1719 1710–1711 III. Ahmet
Köprülü Abdullah Paşa ö. 1735 1723–1735 III. Ahmet,
I. Mahmut

Ayrıca bakınızDüzenle

DipnotlarDüzenle

  1. ^ Köprülü Mehmet Paşa tarafından evlad edinilmiş ve kızı ile evlendirilmiştir.
  2. ^ Köprülü Mehmet Paşa'nın kölesi olup onun kızı ile evlenmiştir.