Jhereg

Jhereg, Steven Brust'un kaleme aldığı Vlad Taltos serisinde yer alan fantastik romandır. Dragaera İmparatorluğu'nda geçer. Jhereg'in kahramanı bu imparatorluğun en gözde kiralık katillerinden biri olan Vladimir Taltos'tur. Bu imparatorluk, on sekiz ailenin sırayla hükümdarlık yapmasını sağlayan bir döngüye sahiptir ve döngünün dışarıdan üye kabul eden tek ailesi Jhereg'in en yetenekli katili Vladimir Taltos'tur. Roman; adını, Vlad Taltos'un yanından ayrılmayan ve onu koruyan Küçük jhereg loiosh'dan almıştır. Aralarında çok güçlü bir bağ bulunmaktadır.

Aynı zamanda güçlü bir cadı olan Vladimir telepatik iletişim kurma yeteneğine de sahiptir.

Jhereg, Dragaera'nın fantastik dünyasında çok şey ifade eder. Meşin gibi kanatları ve zehirli dişleri ile küçük ve uçan bir sürüngen türüdür. Bu kanatlı etobur, parmağın bir boğumu büyüklüğündeki beyninde insan zekasına eşdeğer bir zeka taşır. Öte yandan, Dragaera İmparatorluğu'nda yaşayan insanlar için jhereg adı, yeraltı suç dünyasının yönetici ve kölelerini ifade eder.