Romanizasyon

(Japoncanın romanizasyonu sayfasından yönlendirildi)

Dilbilimde romanizasyon veya romantizasyon, farklı bir yazı sistemindeki ifadeleri Latin (Roma) alfabesine dönüştürmektir. Romanizasyon yöntemleri arasında yazılı metinin çevirisi ve transkripsiyonu, konuşulan kelimenin temsili ve her ikisinin kombinasyonu bulunmaktadır.

Çince'nin romanizasyonu

Dış bağlantılar değiştir