Java EE

Java teknolojilerinin bütünün oluşturduğu çerçevenin ve standardın ismi
(J2EE sayfasından yönlendirildi)

Java EE (Java Enterprise Edition, eski adıyla J2EE), özellikle büyük çaplı projelerin ihtiyaçları için geliştirilmiş Java teknolojilerinin bütünün oluşturduğu çerçevenin ve standardın ismidir. Java EE servislerini sunan yazılımlara uygulama sunucusu denir. Java EE'yi oluşturan teknolojilerin bir kısmı aşağıda sıralanmıştır:

  • EJB (Enterprise Java Beans - İşe yönelik yeniden kullanılabilir Java elemanları)
  • JAAS (Java Authentication and Authorization Service - Java kimlik denetimi ve yetkileme servisi)
  • JCA (Java Connector Architecture - Java bağlayıcı mimarisi)
  • JCE (Java Crypto Extensions - Java şifreleme uzantıları)
  • JDBC (Java Database Connectivity - Java veritabanı bağlanabilirliği)
  • JNDI (Java Naming and Directory Services - Java isimlendirme ve adresleme servisleri)
  • JMS (Java Message Service - Java Mesaj Servisi)
  • JSP (JavaServer Pages - Java sunucu sayfaları)
  • JSF (JavaServer Faces - Java sunucu yüzleri)
  • JTA (Java Transaction API - Java işlem 'uygulama programlayıcı arayüzü')

Son zamanlarda özellikle EJB'lere yönelen eleştiri okları Hibernate ve Spring gibi açık kodlu projelerin popülerleşmesine ve alanlarında de-facto standart haline gelmesine yol açmıştır. Buna ek olarak, Java EE sunucularının bileşenleri ve kendileri arasındaki senkronizasyonu sağlamak için de JGroups gibi teknolojiler de kullanılmaktadır.

Sun, kendi yazdığı Java EE sunucusuna ek olarak başka Java EE sunucularına "Java EE uyumluluk sertifikası" verir. Bu sayede, sunucuların belli bir kalitede olduğu rahatça görülebilir. En popüler Java EE sunucuları şunlardır: