Java Database Connectivity

Java Database Connectivity (JDBC), Java programlama dilinde yazılmış uygulamaların veritabanı ile etkileşime girmesini sağlayan bir uygulama programlama arayüzüdür (API). JDBC ile hemen hemen tüm ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerine SQL sorgusu gönderilebilmektedir.

Java Databse Connectivity (JDBC)'nin görselle anlatılması.

Tarihçe değiştir

JDBC Sun Microsystems tarafından 19 Şubat 1997'de Java Geliştirme Kit'inin (JDK) bir parçası olarak yayınlanmıştır. Aynı zamanda bu tarihten itibaren Java Standart Edition'ın bir parçası haline gelmiştir.

3.1 sürümü itibarıyla Java Community Process tarafından geliştirilmeye başlanmıştır.