Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeans (EJB) veya Türkçe karşılığı ile işe yönelik yeniden kullanılabilir Java elemanları iş uygulamalarının modüler bir şekilde kurulması için tasarlanmış yönetilebilir sunucu-yanı (server-side) eleman mimarisidir.

EJB Java Enterprise Edition içinde yer alan çok sayıdaki Java API (Java uygulama programlama arayüzü) tanımlamalarından bir tanesidir. EJB sunucu-yanı bir model olup uygulamaların iş mantığını içerir.

EJB tanımlamasının ana amacı, genelde iş uygulamalarında bulunan arka plandaki (back-end) kodun yerine getirilmesi için standart bir yol sağlamaktır. Bu kodlar yazılımda aynı tür problemin sıklıkla meydana geldiği ve programcılar tarafından çözümlerinin tekrarlanarak yerine getirildiği kısımları teşkil eder. Bu sebeple, Enterprise JavaBeans EJB devamlılık, işlemsel bütünlük ve güvenlik gibi yaygın konuları standart yollarla desteklemek ve programcılara belli bir problemı inceleme serbestisi vermek üzere tasarlanmıştır.

EJB tanımlaması bir uygulama sunucusunun aşağıda belirtilen teknikleri nasıl yerine getirdiğinin detaylı bir açıklamasını içerir:

  • Java Persistence API (JPA) üzerinden Persistence (Devamlılık)
  • Hareket işleme
  • JMS (Java Mesaj Servisi) kullanarak Events (Olaylar)
  • Java Naming and directory services (JNDI) - Java isimlendirme ve adresleme servisleri
  • Security (Java Cryptography Extension (JCE) and JAAS ) - Güvenlik (Java şifreleme uzantıları (JCE) ve Java kimlik denetimi ve yetkileme servisi (JAAS) )
  • Yazılım elemanlarının uygulama sunucusuna yüklenmesi
  • Remote Method Invocation (RMI-IIOP) kullanarak uzak fonksiyon çağrısı (RPC)
  • İş metotlarının Web hizmeti olarak kullanıma sunulması