Istavroz, (Yunanca: σταυρός, stavros) kökü Yunancadan gelen ve haç anlamında kullanılan kelimedir. Hristiyanlar`ın elleriyle haç işareti yapmalarına da istavroz çıkartma denir. İstavroz; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'u temsil etmektedir.

Protestanların böyle bir uygulamaları olmamasına rağmen, pek çok Katolik ve Ortodoks Hristiyan bu hareketi yaparlar.

İstavroz ya da haç çıkarmak genellikle bir Katolik ve Ortodoks geleneğidir. İsa haç üstünde öldüğü varsayılır.. ancak ölmeden önce öğrencilerine bir uyarıda bulunarak: ‘Beni izlemek isteyen her gün kendi çarmıhını yüklensin ve ardımdan gelsin,’ dedi. (Matta 10:38) – (Markos 8:34) – (Luka 14:27)

Bu haç çıkarma, insanların O’nu izlediklerini ya da andıklarını ifade eden bir simgedir. Ben İsa’ya iman ediyorum, anlamına gelir.