Irak Dünya Mahkemesi

Irak Dünya Mahkemesi (İngilizce ismi World Tribunal on Iraq; WTI), ABD'nin Irak'ı 2003 yılında işgal etmesinin ardından, savaş karşıtı hareketin Vietnam Savaşı'na yönelik olarak düzenlenen Russell Mahkemesi’nden ilham alarak tüm dünya organize ettiği bir girişimdir.

Amacını savaş ve işgale ilişkin gerçekleri ortaya koymayı ve işgalin sessizce unutulmasını engelleyerek işlenen suç ve ihlallerin yanı sıra, çekilen acıların, susturulan seslerin ve direnişin de kayda geçirilmesi olarak açıklayan girişim somut kanıtlara dayalı bir dinleme, düşünme, değerlendirme ve yargı süreci ön görmüştür.

Yatay organizasyon modelinde, tüm dünyada yürütülen çalışmaların sonucunda İstanbul'da yapılan değerlendirmeyle süreç boyunca işlenen tanıklıklar ve kanıtlar, katılımcıların değerlendirmesiyle birlikte kamuoyuna vicdan jürisi kararı olarak sunulmuştur.

Oturum listesiDüzenle

Konu: Askerî operasyon ve işgal sırasında Koalisyon Güçleri’nce savaş suçu işlendi mi?

Konu: Savaşın suç olduğuna ilişkin dünya kadın mahkemesi - ABD’nin savaş suçları Düzenleyen: Dünya Sosyal Forumu’ndan El Taller

Konu: Irak’ın Koalisyon Güçleri tarafından işgali hakkında halk soruşturması Düzenleyen: Peacerights

Konu: Savaş ve işgal sırasında, Irak kamu kuruluşlarının ve kaynaklarının satışa çıkarılmasının ve 20.000’i aşkın kişinin hiçbir hukuki sürece bağlı olmaksızın kamp ve hapishanelerde tutulmasının uluslararası hukuk açısından yasallığı

Konu: Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi (PNAC) çerçevesinde Irak’a açılan savaşın ideolojik arka planı

Konu: Uluslararası hukukun, BM şartlarının ve dünya halklarının 15 Şubat’ta ortaya koyduğu iradenin ihlali dahilinde savaş ve işgal suçları

Konu: Uluslararası hukukun ihlali ve Alman hükûmetinin ambargo, savaş ve işgaldeki suç ortaklığı

Konu: Kültürel mirasa karşı işlenen suçlar

Konu: Bush ve Blair yönetimlerinin Irak’ı işgal ederek yaptıkları uluslararası hukuk ve temel insan hakları ihlalleri; Irak Dünya Mahkemesi’nin bu ana kadar elde ettiği bulguların ortak deklarasyonu; Asker aileleri ve savaşmayı reddeden ordu mensuplarının dinlenmesi Düzenleyen: International Action Center

Konu: Seyreltilmiş uranyum kullanımı ve Japon hükûmetinin suç ortaklığı Düzenleyen: Irak Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTI)

Konu: İşgalin Irak toplumu üzerindeki sosyal, ekonomik ve kültürel etkileri ve sonuçları

Konu: Yıl boyu çeşitli kentlerde yapılan oturum sonuçlarının değerlendirilmesi

Konu: Güney Kore hükûmetinin savaş ve işgaldeki suç ortaklığı

Konu: Irak savaşının hukuka aykırılığı ve İtalyan hükûmetinin suç ortaklığı

Konu: Almanya oturumlar dizisi kapsamındaki üçüncü oturum düzenlenecek.

Konu: Medyanın, gerçeklere ve insanlığa karşı işlediği suçlar ve dezenformasyon politikası

Konu: Irak’a karşı savaş hazırlıklarında, savaş sırasında ve işgal süresince, Portekiz devletinin, diğer kişilerin ve kuruluşların sorumluluğu

Konu: Medyanın savaş ve işgaldeki rolü

Konu: ABD sömürgeci hakimiyet projesi karşısında Irak toplumu: Egemenlik nasıl yeniden kazanılabilir?

Dış bağlantılarDüzenle