Iohannes Biclarensis

Geç Antik Çağ piskoposu ve kronikçisi

Iohannes Biclarensis, (d. yaklaşık MS 540 Lusitania, Vizigot Krallığı, ö. yaklaşık MS.620) bir Geç Antik Çağ Benediktin keşişi ve piskoposu.[1]

Iohannes Biclarensis'in 1600'de yayınlanan ilk baskısının kapağı

Gençken Konstantinopolis'e giderek Latin ve Yunan edebiyatları üzerine eğitim alan Iohannes, 576'da vatanına geri dönmüş ve Katolik olduğu için Ariusçu Vizigot Kralı Leovigild ile anlaşmazlığa düşmüştür. Kral onu bir süre Barselona'ya sürmüşse de, 586'da Biclarum Manastırını kuran Iohannes burada başrahiplik yapmıştır. 589'da Vizigotlar Ariusçuluğu terk edip Katolik olduklarında Iohannes piskopos olarak Girona'ya atanmıştır. Bu görevi 10 yıldan fazla sürdürdüğü bilinmektedir.

Manastır başrahipliği sırasında bir kronik kaleme almaya başlayan Iohannes, Latince yazdığı bu eseri ile Victor Tunnunensis'in kroniğini devam ettirmek istemekteydi. Victor Tunnunensis'in metnini Konstantinopolis'ten beraberinde getiren Iohannes, kendi eserinde 567'den 591'e kadar geçen zaman dilimini ele almaktadır ve bu zaman dilimi hem Bizans imparatorlarının hükümdarlık yılları hem de Vizigot krallarının hükümdarlık yıllarına göre tertiplenmiştir.[2] Iohannes'in, Vizigot kralı Leovigild ile sürtüşme yaşadığı bilinmesine rağmen eserinde Leovigild'e karşı tarafsızlık çabası, kroniği ilginç kılan unsurlardan birisidir.

Kroniğin merkezinde daha ziyade Bizans İmparatorluğu'nda olan bitenlerin aktarılması yatmaktadır. Daha az bir ölçüde İber Yarımadası'nda yaşananlara da yer verilmektedir. Hem Vizigot tarihi hem de Bizans tarihi açısından önemli bilgiler veren kroniğin yazarının kendisini çağdaşı Gregorius gibi Romalı gördüğü ve okurlarını Akdeniz'in doğusunda yaşananlar hakkında bilgilendirmek istediği görülmektedir.

Sevillalı İsidor Iohannes'in daha farklı eserlere imza attığını aktarsa da, bu eserler günümüze ulaşmamıştır.

Yayınlar Değiştir

  • Iohannis Abbatis Biclarensis Chronica. In: Theodor Mommsen (Hrsg.): Auctores antiquissimi 11: Chronica minora saec. IV. V. VI. VII. (II). Berlin 1894 (Monumenta Germaniae Historica, Dijital erişime açık)
  • Kenneth Baxter Wolf: Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain. 2. Auflage. Liverpool University Press, Liverpool 1999, (Translated Texts for Historians 9), S. 57 ff. (Kroniğin ingilizce çevirisi)
  • Adolf Jülicher: Ioannes 51. In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band IX,2, Stuttgart 1916, Sp. 1809.
  • Martin Schanz, Carl Hosius, Gustav Krüger: Geschichte der römischen Literatur. Bd. 4, 2. Beck, München 1920, S. 114.
  • Arnulf Kollautz: Orient und Okzident am Ausgang des 6. Jahrhunderts: Johannes, Abt von Biclarum, Bischof von Gerona, der Chronist des westgotischen Spaniens. In: Byzantina 12, 1983, S. 465–506.
  • Suzanne Teillet: Des Goths à la nation gothique. Paris 1984.

Kaynakça Değiştir

  1. ^ Oxford Dictionary of Byzantium. (New York: Oxford University Press, 1991) vol. 3, p. 1062
  2. ^ Christophe Picard, Michel Zimmermann, Michel Kaplan - Histoire médiévale. Le Moyen Âge IV×10{{{1}}}-X×10{{{1}}} siècle, Breal, 2000. 978-2853947312