ISO 15924, Yazı düzenlerinin isimlerinin temsili için kodlar, birkaç yazı sistemi için iki grup kod tanımlar. Her yazı düzeni için dört harften oluşan bir kod ve bir rakamsal kod verilir. Her ne kadar doğal diller için kodları tanımlayan ISO 639, Web tarayıcıların yabancı metinler için hangi yazı tipini kullanacağını belirlemek için HTML ve XML'lerde kullanılsa da, ISO 15924 şu anda bu amaç için biçimleme dillerinde kullanılmamaktadır.

Örnekler Değiştir

Yazı düzeni Dört harfli kod Sayısal kod
Fenikece Phnx 115
Arapça Arab 160
Yunanca Grek 200
Latince Latn 215
Kiril Cyrl 220
Hiragana Hira 410
Yazılmamış Zxxx 997
Belirsiz Zyyy 998

Dış bağlantılar Değiştir