III. Saadet Giray

III. Saadet Giray (d. 1645 - ö. 1695), 1691'de bir sene Kırım hanı olarak unvanını sürdürmüştür.

1691'de I. Selim Giray'ın Mekke'ye yapacağı hac yolculuğu nedeniyle feragat etmesi sebebiyle tahta çıktı. O dönem Osmanlılar, Avusturya Arşidüklüğü'ne karşı Salankamen Muharebesi'nde karşı karşıya geldi. Çatışmada Köprülü Fazıl Mustafa Paşa öldü. III. Saadet, Tatar birliğinin başında savaş meydanına gitmek istedi ancak geç kaldı. Aralık 1691'de bu sorumsuzluğundan ötürü görevden alındı.

Önce Balıklava'ya, sonra Rodos'a sürgün edildi.

KaynakçaDüzenle

  • Desaive Dilek, Gökbilgin Özalp, « Le khanat de Crimée et les campagnes militaires de l'Empire ottoman : 1687-1736 », dans Cahiers du monde russe et soviétique, vol. 11, n° 1, s 110-117.
Önce gelen:
I. Selim Giray
 
Kırım hanı

1691
Sonra gelen:
Safa Giray