II. Manuçar Cakeli (Gürcüce: მანუჩარ II ჯაყელი, Osmanlı kaynaklarında: Mustafa Paşa (d. 1557 - ö. 1614), 1581-1614 arasında Samtshe-Saatabago atabeyi. II. Kaihosro’nun oğludur.

II. Manuçar
Gürcüceმანუჩარ II
Samtshe Atabagi
Hüküm süresi1581–1614
Önce gelenIV. Kvarkvare
Sonra gelenIII. Manuçar
Doğum1557
Ölüm1614
HanedanCakeli Hanedanı
BabasıII. Manuçar

IV. Kvarkvare’nin hasta olması nedeniyle 1576-1578 atabey olarak görev yaptı. Ağustos 1578’de Osmanlılar Çıldır’da İranlıları yenince II. Manuçar Osmanlı egemenliğini kabul etti. Bu savaşın komutanı Lala Mustafa Paşa IV. Kvarkvare ile II. Manuçar’ı İstanbul’a yolladı. Burada II. Manuçar’a Mustafa Paşa adını verip yeni kurulmuş olan Çıldır Eyaleti’ne beylerbeyi atadılar. II. Manuçar'a Gürcü krallığına karşı savaşma görevi de verdiler. Bununla birlikte II. Manuçar Osmanlı Devleti’nin sefer yapacağını Kartli kralı I. Simon’a bildirdi. Osmanlılar Muhrani Ovası’nda yenilgiye uğradı. Bunun üzerine Osmanlı yönetimi II. Manuçar’ı cezalandırmaya karar verdi. II. Manuçar daha erken davranıp Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklandı. 1581’de Müslümanlığı reddetti ve I. Simon’un kızı Elene ile evlendi. IV. Kvarkvare’nin yerine de Samtshe atabeyi oldu. Bunun üzerine Osmanlı yönetimi Yusuf Paşa’yı Çıldır Eyaleti beylerbeyi atayıp onu ayaklanmayı bastırmakla görevlendirdi. Yusuf Paşa ayaklanmayı bastıramayınca Osmanlı yönetimi geri adım attı. 1583’te II. Manuçar’ı beylerbeyi olarak tanıdı. Ancak II. Manuçar Hristiyan kalma ve Çıldır Eyaleti yerine Samtshe-Saatabago’yu canlandırmayı şart koştu. Ne var ki Mesheti bölgesini ele geçirmek isteyen Osmanlı Devleti buna yanaşmadı ve 1587’de II. Manuçar’a karşı asker yolladı. II. Manuçar İran saflarına geçti ve kendisi de İran’a sığındı. Kendisi İran’dayken İran şahı I. Abbas II. Manuçar’ın oğlu III. Manuçar’ı atabey olarak tanıdı.

Kaynakça Değiştir

II. Manuçar
Doğumu: 1557 Ölümü: 1614
Resmî unvanlar
Önce gelen
IV. Kvarkvare Cakeli
Samtshe Atabeyliği prensi ve atabeyi
1581-1614
Sonra gelen
III. Manuçar