II. Kahaber

II. Kahaber (Gürcüce; კახაბერ II გურიელი ö. 1483) Gurieli hanedanından bir eristavi idi. 1469'dan ölümüne kadar Guria'nin düklüğünü yapmıştır.

Guryalı Kahaber, Guryalı Mamia'nın oğluydu ve ondan sonra görevi almıştır. Babası gibi, Gürcistan Krallığı'nın dağılmasıyla son bulan iç savaşın son dönemlerinde yer almıştır. 1460'larda tepe noktasına ulaşan savaşta, Gürcistan Kralı VIII. Giorgi, İmeretili III. Bagrat ve Samtshe Prensi II. Kvarkvare gibi yerel yöneticilerle karşı karşıya gelmiştir. Kahaber, her Kvarkvare hem de Bagrat'a destek vermiştir. Kvarkvare, bu desteğin karşılığında Acara ve Çaneti (Lazistan Sancağı) eyaletlerinin yönetim hakkını, Gürcistan Kralı'na sadık kalan soyluları silah zoruyla sınır dışı eden ya da öldüren Kahaber'e vermiştir.[1]

Kahaber'in Batı Gürcistan'ın yeni kralı İmereteli Igraeti ile olan ilişkisi, Kahaber'in özerkliği arttırma çabaları ve Megrelya Prensi II. Vamek'in (kuzeni) isyanına destek vermesiyle bozulmuştur.[1] 1478'de Bagrat'ın ölmesiyle beraber, Kahaber ve Vamek, kralın halefisi II. Alexander'ı tanımadı ve İmereti'yi 1479'da ele geçiren rakip hükümdar Kartlili II. Konstantin'e destek verdi. Kahaber 1483 yılında öldü.[1] Kahaber'in yerine tek oğlu I. Giorgi geçti. Ana ile evlenen I. Giorgi ile ilgili bilinenler Şemokmedi Manastırı'ndaki ikonalarda yer alan yazıtlardan ibarettir.[2]

KaynakçaDüzenle

II. Kahaber
Gurieli Hanedanı
Resmî unvanlar
Önce gelen
I. Mamia (Guria dükü)
Guria Dükü Sonra gelen
I. Giorgi (Guria dükü)