2. İcra Vekilleri Heyeti

(II. İcra Vekilleri Heyeti sayfasından yönlendirildi)

II. İcra Vekilleri Heyeti, 24 Ocak 1921-19 Mayıs 1921 tarihleri arasında görev yapmış, reisliğini Fevzi Paşa yapmıştır.

2. İcra Vekilleri Heyeti
I. Çakmak Heyeti
Kuruluş24 Ocak 1921
Sona erme19 Mayıs 1921
Ülke Türkiye
Kişiler ve kuruluşlar
Devlet başkanıMustafa Kemal Atatürk
Hükûmet başkanıFevzi Çakmak
Bakan sayısı11
Üye parti(ler)Cumhuriyet Halk Partisi
Meclisteki durumuMeclis hükûmeti
Tarihçe
Yasama dönemi1. dönem
Seçim(ler)1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi
Diğer
ÖncekiI. İcra Vekilleri Heyeti
SonrakiIII. İcra Vekilleri Heyeti
Görev Vekil
İcra Vekilleri Heyeti Reisi
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili
Fevzi Paşa
Umuru Şer'iye ve Evkaf (Diyanet ve Vakıflar) Vekili Mustafa Fehmi Efendi
Dahiliye Umuru (İçişleri) Vekili Refet Bey
24 Ocak 1921 - 18 Mart 1921
Ata Bey
21 Nisan 1921 - 19 Mayıs 1921
Adliye Vekili Celalettin Arif Bey
24 Ocak 1921 - 30 Mart 1921
Yusuf Kemal Bey
30 Mart 1921 - 19 Mayıs 1921
Nafia (Bayındırlık) Vekili Ömer Lütfi Bey
Hariciye (Dışişleri) Vekili Bekir Sami Bey
Sıhhıye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Adnan Bey
İktisat (Ekonomi) Vekili Yusuf Kemal Bey
24 Ocak 1921 - 30 Mart 1921
Mahmut Celâl Bey
30 Mart 1921 - 19 Mayıs 1921
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye (Genelkurmay) Vekili İsmet Bey
Maliye Vekili Ahmet Ferit Bey
Maarif (Eğitim) Vekili Hamdullah Suphi Bey

Dış bağlantılar

değiştir