Meclis hükûmeti

TBMM'nin açılmasından cumhuriyetin ilanına kadar yürütülen sistem

Meclis hükûmeti sistemi, TBMM'nin açılmasından Cumhuriyetin ilanına kadar yürütülen sistemdir. Bu sistemde kuvvetler birliği ilkesi esastır. Türkiye'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda kabul edilmiştir.

Özellikleri

değiştir
  • Meclisin başkanı aynı zamanda hükûmetin de başkanıdır.
  • Meclisin üzerinde bir güç yoktur.
  • Yasama, yürütme ve yargı erkleri mecliste toplanmıştır.
  • Tek meclis tipi uygulanır.
  • Bakanlar; hükûmet başkanı tarafından atanmazlar. Meclis tarafından teker teker seçilirler.
  • Tek dereceli değil, çift dereceli seçimler uygulanır. Yani halk delege seçer, delegeler de vekilleri seçer. Tam bir demokrasi örneği sayılmaz.