I. Devlet Giray

I. Devlet Giray Han (1512 - Bahçesaray 1577), 1551-1577 yılları hüküm süren Kırım hanıdır. I. Devlet Giray döneminde Kırım Hanlığı Osmanlı ile birlikte yükseliş devrini yaşadı. Temel siyasetini Moskova merkezli bir gelişme politikası izleyen Rusların Karadeniz'e inmelerine karşı mücadele oluşturuyordu.

I. Devlet Giray
Facial Chronicle - b.22, p. 202.gif
Kırım Hanı
Hüküm süresi 1551-1577
Önce gelen I. Sahib Giray
Sonra gelen II. Mehmed Giray
Doğum 1512
Bahçesaray
Ölüm 1577
Bahçesaray
Hanedan Giray Hanedanı
Babası Hanzade Mübârek Giray
Dini Sünni İslam

Osmanlı ile İlişkileriDeğiştir

Kanuni Sultan Süleyman döneminde uzun yıllar İstanbul’da yaşadığı için dönemin Osmanlı Sarayı ile oldukça iyi ilişkileri vardı. Kanuni ile eş zamanlı olarak saltanat süren Devlet Giray ondan büyük destek aldı. Harzem hanının, Osmanlı sultanından, Rus yayılmasına karşı yardım istemesi üzerine Osmanlı, İtil (Volga) ile Ten (Don)nehirleri arasında bir kanal açmak ve Astrahan'ı (Hacı Tarhan) yeniden zapt etmek üzere harekete geçti. 1569'da Kefe sancak beyi, Çerkez Kasım Bey üç bin yeniçeri ve 20 bin süvari Osmanlı askeri, Devlet Giray'ın 30 bin Tatar askerinden oluşan ordusu ile birlikte bölgeye girdi. Ayrıca, 5 bin yeniçeri ve üç bin amele de Azak'a 15 kadırga ile taşındı.[1]

Ancak, Vezir-i Azam Sokollu Mehmet Paşa döneminde başlanan kanal tamamlanamadı. Kırım Hanlığı ve Osmanlı askeri Ruslar ve hava koşulları tarafından kırılarak geri çekilmek durumunda kaldı. Bu olay bazı tarihçiler tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nda duraklama döneminin başlangıcı olarak kabul edilir.

Rusya ile MücadeleDeğiştir

1555 ila 1571 yılları arasında Rusya’ya kalıcı etkileri olan büyük darbeler vurdu. 1571'de Devlet Giray'ın ordusu Moskova yakınlarına kadar girdi ve şehri yaktı (Moskova Yangını). Kendisine Bu nedenle ‘Taht Alan’ anlamına gelen Tatarca "Taht Algan" unvanı verildi. Kazan Hanlığı 1552’de, Astrahan Hanlığı ise 1556 yılında Ruslar tarafından zaptedilmişti. 1568 ila 1570 yılları arasında Kazan ve Astırhan’a seferler düzenledi, lakin Ruslardan geri alınamadı. 1572’de Ruslar ile giriştiği Molodi Savaşı'nda yenildi. 1592'de Osmanlı Hakanı Rus Çarı'ndan, Kazan ve Astırhan'ı boşaltmasını istedi. Bu tarihlerden itibaren Rusların Kafkaslara ve Karadeniz'e inmesini engellemek üzere yapılan teşebbüsler başarılı olmayacak ve Ruslar 200 yıl içerisinde Karadeniz’in Kuzey’indeki tüm Türk topraklarına yerleşecekti. I. Devlet Giray 1577 yılında Kırım’ın başşehri Bahçesaray’da öldü. yerine II. Mehmed Giray tahta çıktı.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Büyük Osmanlı Tarihi, Hammer, Üçdal Neşriyat, III. Cilt s. 598
Resmî unvanlar
Önce gelen:
I. Sahib Giray
 
Kırım Hanı

1551-1577
Sonra gelen:
II. Mehmed Giray