Gıyaseddin İbrahim Bey ya da İbrahim Şah, tahminen 1340 yılında tahta geçmiş Candaroğulları Beyi. 1344 tarihli bir vakfiyeye göre "Sahibü'l-ilm ve'l-kalem ve's-seyf" unvanını kullanmıştır.[1] Ölüm yılı hakkında bilgi yoktur.

Gıyaseddin I. İbrahim Bey
1. Süleyman'ın toprak genişlemesini gösteren harita
3. Candaroğulları Beyi
Görev süresi
1340-1345
Yerine geldiği I. Süleyman Bey
Yerine gelen Yakup Bey

İlk yılları

değiştir

Ibn Battuta, Süleyman Bey döneminde beyliği gezmiş ve dönem hakkında oldukça aydınlatıcı bilgiler sunmuştur. Buna göre Süleyman Bey tahtta iken oğlu İbrahim, Sinop'a emîr olarak tayin edilmişti.

Ibn Battuta'nın anlattıklarına göre Sinop ve tüm Anadolu ahalisinde esrar kullanımı oldukça yaygındı. İbrahim Beyin de esrar kullandığını, Sinop Camiinin önünden geçerken hizmetkarların kumandanlara kınaya benzer bir maddeyi sunduğunu gördüğünü, yanındakilerinin ise o maddenin esrar olduğunu söylediğini anlatmıştır.[2]

Ibn Battuta'nın şehre gelişinden 4 gün sonra Ibrahim Beyin annesi ölmüştür. Ibn Battuta, bu cenazeye katılmış; yasın 40 gün sürdüğünü, askerlerin kıyafetlerini ters giyip başını açtığını ve her gün yemek dağıtıldığını aktarmıştır.[3]

Hükümdarlığı

değiştir

İbrahim Beyin, hükümdarlık dönemi hakkında pek bilgi yoktur. Kardeşi Çoban'ın veliaht ilan edilmesinden dolayı babasına isyan ederek tahta geçmiştir.

İbrahim Bey Karadeniz'de Venedik ve Ceneviz filolarını birçok kez ağır yenilgiye uğratmıştır.[4] El Ömeri, İbrahim Beyin birçok kaleye sahip olduğunu ve Mısır Sultanı ile dostane ilişkilerin bu dönemde de sürdüğünü anlatır.[4]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Yücel, Yaşar (1980). a.g.e (1988 bas.), syf. 67.
  2. ^ İbn Battuta, a.g.e (2000), syf. 443.
  3. ^ İbn Battuta, a.g.e (2000), syf. 444.
  4. ^ a b Yücel, Yaşar (1980). a.g.e (1988 bas.), syf. 66.