Hulûl

(Hulul sayfasından yönlendirildi)

Hulûl, cisimleşme ya da enkarnasyon, yaygın olarak farklı dini inançlara göre Tanrı'nın beden alması, görünüş alanına çıkması veya evren ve insanla bütünleşmesi anlamlarından birine denk gelmektedir.[1] Hint inançlarına göre Tanrı Vişnu değişik dönemlerde değişik insanların şekline girer ve insanlara yol gösterir. Ana akım Hristiyanlık inancına göre Tanrı'nın, Teslis'in ikinci hipostazı ve Tanrı'nın oğlu İsa'nın vücudu biçiminde beden alarak insan olduğuna inanılır. İslam'da ise bu inanç, Sünni ve İmami Şii İslam'ın tevhid (Allah'ın birliği) inancıyla bağdaşmamakla beraber Ghulat-i Şîʿa'da mevcuttur.

İslam değiştir

Galiyye fırkası değiştir

Hûlul inancı, Ghulat-i Şîʿa fırkalarında Allah'ın Ali bin Ebu Talib'in vücuduna rücû ederek onunla bütünleşmesi yani onda beden bularak cisimleşmesi anlamında kullanılır.[2] Bektaşilik'e girmesi ise Balım Sultan sayesinde olmuştur.[3] Hûlul bilinen tanımı ile Vahdet-i Vücud'ta şu anlamlara gelir:

  • 1. Girme, Arapça: duhûl; bir şeyin içine geçme.
  • 2. Erişme, gelip çatma, Arapça: vusûl; Hûlûl-i şitâ; Kışın erişmesi, ramâzan-ı şerifin Hûlûlü.
  • 3. Tenâsüh akidesinde inançlara göre bir ruhun başka bir bedene girmesi. Arapçatecessüm; (hal) Hûlûl-i dâhili, Hûlûl-i hârici; Sıvıların ve gazların hayvani ve nebatî zarların arasından öteye geçmeleri.

Ayrıca bakınız değiştir

Dış okumalar değiştir

Kaynakça değiştir

  1. ^ Türkye'de Alevi/Nusayri Önderlerinin Eserlerinde İnanç Konularına Yaklaşım 5 Mart 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Yazar: İlyas Üzüm, 2000.
  2. ^ Hûlul Anlayışının Etkileri[ölü/kırık bağlantı] 2011/2, c. 10, sayı: 20, ss. 5-28. Erişim tarihi: 26 Haziran 2013
  3. ^ Ggenel Yapısıyla Aalevilik 1 Kasım 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Eserin adı: Genel Yapısıyla Alevilik, Yazan: Serkan ÖZTÜRK, Yayınevi: Al-i Taha