Himyar Krallığı

Arap Yarımadası'nın güneyinde MÖ 110 civarında kurulan antik krallık
(Himyeriler sayfasından yönlendirildi)

Himyar Krallığı (Arapçaمملكة حِمْيَر, Mamlakat Ḥimyar, Kıptîce𐩢𐩣𐩺𐩧𐩣, İbraniceממלכת חִמְיָר), Arap Yarımadası'nın güneyinde, MÖ 110 civarında kurulan, Yunanlar ve Romalılarca Homerite Krallığı olarak adlandırılan antik krallık. Komşu krallıklardan Saba MÖ 25'te, Kataban 200'de ve Hadramut 300 yılı civarında bu krallık tarafından fethedildi. Krallığın politik kaderi, Saba krallığının kesin olarak fethedildiği 280 yılına kadar bu krallıkla yakından ilişkili olmuştur. 525 yılına kadar bölgesinden başat güç olan krallığın ekonomisi tarıma dayalıydı. En önemli ihraç ürünü Mir ağacı ve ondan elde edilen tütsüdür. Kuzey Afrika ile yakınlığı nedeni ile Roma İmparatorluğu'nun fildişi ihtiyacının bir kısmı burandan sağlanmıştır.

MS 3. yüzyılda Himyar Krallığı kırmızı ile gösterilmektedir.

I. Dönem Himyerileri (MÖ 115 - MS 274) değiştir

Devlet kurulduğu dönemde ilk olarak kendinden önce bölgede var olan devletlerin devlet idare sistemini ve kültür anlayışlarını benimsemiştir. Kuruldukları ilk dönemde Ma'rib kentini başkent olarak kullansalar da daha sonra San'a şehrini kurmuşlardır. Bilinen en büyük hükümdarları Tubba'dır. Devletin ilk dönemi daha çok ticari örgütlenme çabası içinde geçmiş devlet ikinci döneminde büyük değişimlere uğramıştır.

II. Dönem Himyerileri (MS 274 - MS 525) değiştir

Devlet bu dönemde Roma'nın desteğini alarak askeri anlamda da genişlemeye ve güçlenmeye başlamıştır. İşte bu dönemde devletin bölgedeki rakipleri Habeşliler haline gelmektedir. Romanın desteğini Habeşliler tarafına çevirmesiyle Himyeriler Sasaniler tarafına geçerek bu devletten güç almaya başlamıştır. Dönem hükümdarı Ebu Kerib Yemen'e ve hatta Irak'a kadar devletini genişleterek güçlenmiştir. Ancak daha sonraki hükümdarlar bu gücü sürdürememiş Roma desteğindeki Habeşliler Yemen'i işgal etmiş dönemin kralı olan Zu Navas'ı öldürmüştür. Yerine geçen oğlu Seyf tutunamayarak Sasanilere sığınmıştır. Bu dönemden sonra bölgedeki yönetimsel istikrar sağlanamamıştır. Daha sonra istikrarı sağlayan Ebrehe Fil olayı'nın gerçekleşmesine neden olmuştur.