Himerios (amiral)

Bizans amirali

Himerios (Yunanca: GrekçeῚμέριος), ayrıca Himerius, 10. yüzyıl başı Bizanslı idareci ve amiral. 900 ile 912 yılları arası yeniden canlanan Müslüman donanmasına karşı mücadelede yaptığı Bizans donanması komutanlığı ile en çok bilinir.

Hayatı değiştir

Himerios'un ilk yılları hakkında hiçbir şey bilinmemektedir. İmparator VI. Leon'un (886–912 arası hükümdar) metresi ve sonra karısı Zoe Karbonopsina'nın amcasıdır ve kariyeri bu akrabalığın doğrudan sonucudur.

Başlangıçta bir protasēkrētis, Himerios, 904 yılında Bizans filosu emrine atandı. Trabluslu Leon komutasında Müslüman bir filo Konstantinopolis'e doğru ilerliyordu ve Drungarios tu ploimou Eustathios Argyros komutasındaki Bizanslıları püskürtmüşlerdi. Arablar kendi başlarına çekilirken Eustathios'un yerine daha önce savaşmamış Himerios geçti.[1] İki filo Taşoz açıklarında karşılaştı fakat muharebeye girmeyi seçmediler. Sonuçta, Araplar, Bizans İmparatorluğu'nun ikinci büyük şehri Selanik'i kuşatıp, yağmalayabildiler ve evlerine herhangi bir direnç ile karşılaşmadan döndüler.[2]

906 yılının Aziz Tomas günü (6 Ekim), Himerios, Araplar karşısında ilk zaferini kazandı,[3][4] muhtemelen bundan sonra yüksek devlet makamı logothetēs tou dromou (etkin bir şekilde dış işleri bakanı) ile ödüllendirildi. 909 yılında bir diğer zafer geldi, ertesi yıl Suriye sahiline bir sefere komutanlık etti: Laodicea yağmalandı, etrafı talan edildi ve çok az kayıpla birçok esir alındı.[3] Aynı zamanda, Himerios yüzyıllardır Halifelik ile yapılan kondominyum askersizleştirilen Kıbrıs'ta karaya çıktı. Adanın geri alınması sadece geçiciydi, 911 ya da 912'de Tarsuslu Damyanah Kıbrıs'a saldırdı. Nihayetinde önceki status quo geri konuldu.[5]

Bu arada, 911 sonbaharında Himerios, Girit'i yeniden almak için yeni bir girişim başlatmıştı. 177 dromon içeren bir filoya ve 43.000 adama komuta etti,[5] ve adanın başkenti Chandax'ı kuşatma altına aldı. Kuşatma, Konstantinopolis'ten imparatorun hasta olduğunu ve ölmekte olduğunu içeren haber geldiğinde altı ayını doldurmuştu. Sonuç olarak, Himerios sonuç vermeyen kuşatmayı bıraktı ve başkent için yelken açtı. Bununla birlikte, filosu Sakız Adası'ndayken, Trabluslu Leon ve Tarsuslu Damyanah tarafından kurulan Sarazenlerin pususuna düştü (Nisan 912):[4] Bizanslar yok edildi ve Himerios'un kendisi sadece ucu ucuna kaçtı. Bu yenilgi ve İmparator Leon'un ölümünü takiben, yeni imparator Aleksandros (912-913 arası hükümdar) tarafından görevden alınmış ve altı ay sonra öleceği Kamba'da bir manastıra sürülmüştür.[4][6]

Kaynakça değiştir

Özel
  1. ^ Tougher 1997, ss. 153, 186.
  2. ^ Tougher 1997, s. 187.
  3. ^ a b Tougher 1997, s. 191.
  4. ^ a b c Kajdan 1991, s. 933.
  5. ^ a b Tougher 1997, s. 192.
  6. ^ Tougher 1997, s. 231.
Genel