Herihor

Herihor, Amon başrahibi. Halefi olan Pianch'ın damadıydı ve MÖ.1076-1066 civarında 20.hanedanlığın sonları ve 21.hanedanlığın (Üçüncü Ara Dönem) başlangıcı arasında görev yaptı.

Herihor
KingHerihorAdoreOsiris.jpg
Amon Başrahibi
Hüküm süresi MÖ 1080-1074
Önce gelen Piankh ?
Sonra gelen I.Pinedjem
Eş(ler)i Nodjmet
Ölüm MÖ 1074

Herihor muhtemelen Libya kökenli bir generaldi[1] ve hükümdarlığı sırasında Amon Başrahibi, Ordu Komutanı ve Kuş Genel Valisi unvanlarını taşıdı. Selefi gibi o da Teb'de ikamet etti. Elindeki gücü kullanarak XI.Ramses'in gücünü sınırladı. Yukarı Mısır ve Nubya yönetimini elinde tuttu, Dönemin Firavunu XI.Ramses ise sadece Memfis'i Orta Mısır'ı kontrol edebildi. Aşağı Mısır'da ise Tanis'i Smendes kontrol etti. Herihor, gücünden dolayı kendisini Firavun ile eşit gördü ve bu nedenle Karnak'taki Chons tapınağının peristilinde yer alan kartuşlar yaptırdı. Kendisinden sonra gelen başrahipler Yukarı Mısır'ın kontrolünü elinde tutmaya devam etti. Rahiplerden bazıları firavun oldular. Rahiplerin Yukarı Mısır'daki kontrolü MÖ 943'e kadar devam etti.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ The Dictionary of Ancient Egypt. British Museum Press. 1995. s. 124.