Hastane eczacılığı

Eczacıların hastanelerde görev alması ve bu süreçte yaptıkları işlere Hastane eczacılığı denir. Hastane eczanelerinde en az bir eczacının çalışması zorunludur. Birden fazla eczacı olduğunda birisi başeczacı olarak görev yapar ve diğer eczacıları koordine eder. Hastane eczanelerinin de çalıştırılabilmesi için Sağlık Bakanlığından Eczane ruhsatnamesi alması gereklidir. Hastane eczanelerinde dışarıya ilaç satışı yapılamaz yalnızca yataklı servislerde yatan hastalar ile ortopedi, diyaliz, acil servis, gastroenteroloji gibi bazı özel polikliniklerde muayene ve tedavi sırasında ayaktan hastalara kullanılan ilaçların satışı serbesttir. Hastane eczacısının görevleri kısaca; hastaneye ilaç, serum vb maddeleri tedarik etmek ve bunları güvenli bir biçimde ihtiyacı olan hastalara sunmaktır. Bu işlemler sırasında hastane eczacısı mutlaka envanter yönetimi ve işletme kurallarına göre hareket etmelidir. Bir hastane eczanesi de uluslararası anlamda standartları sağlamak için iyi eczane uygulamaları (good pharmacy practise) kurallarına bağlı olarak çalışmalıdır.

Bir hastane eczanesindeki personel çalışma halinde

Ayrıca bakınızDüzenle