Hasan bin Zeyyîd bin Hasan

Hasan bin Zeyyîd bin Hasan (d. ? - ö. 783 ) Tam adı: Hasan bin Zeyyîd bin Hasan el-Mûctebâ bin Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî. Hasan el-Mûctebâ'nın oğullarından olan Zeyyîd'in oğlu ve Hasan el-Mûctebâ'nın da torunudur.[1] Hâlife El-Mansûr döneminde Medine valiliği yapmıştır. Aynı zamanda Taberistan Zeydî-Alevîler Hanedanlığı'nın kurucusu olan El-Dâî’Kebîr Hâlife – İmâm Bil’Hâkk Hasan bin Zeyyid'in dedesi olan Muhammed ibn İsmâ‘il'in de dedesidir.

Yaşamı Değiştir

Ali bin Ebâ Tâlib Merkedî'nin oğlu Hasan el-Mûctebâ'nın torunuydu. İktidâr kavgasına girişmemiş ve Abbâsîler Hâlifeliği'nin kurulmasına rıza göstermişti. Abbâsîler'in ilk hâlifesi olan Seffah (Abbasi), Hasan bin Zeyyîd'in kızı ile evlenmişti. Bu nedenle de Seffah (Abbasi) Hasan bin Zeyyîd'in sayında ailesiyle birlikte yaşamasına müsaade etmişti.

Medine Valiliği Değiştir

767 yılında Mansur, Hasan bin Zeyyîd'i Medine Valiliği'ne atamış, fakat iki giriştiği tartışmadan sonra 772 tarihinde bu görevinden azlederek mal varlığını müsaadere etmişti. Hâlife Mansur'un 775 tarihinde vefâtından sonra başa geçen yeni hâlife Mehdi, Hasan bin Zeyyîd'in mallarını iade etmişti.

Ölümü Değiştir

Hasan 783 tarihinde Mekke'ye yaptığı bir Hac esnasında öldü ve el-Hajir'e gömüldü.

Kaynakça Değiştir

  1. ^ Buhl, Fr. (1986). "al-Ḥasan b. Zayd b. al-Ḥasan". The Encyclopedia of Islam, New Edition, Volume III: H–Iram. Leiden, and New York: BRILL. ss. 245-246. ISBN 90-04-08118-6.