Harput Muharebesi


Harput Muharebesi, Eyyubi Sultanlığı ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında I. Alaeddin Keykubad'ın önderliğinde yapılan bir savaştır.

Harput Muharebesi (1234)
Tarih1234
Bölge
Sonuç Kesin Selçuklu zaferi[1][2][3][4][5]
Taraflar
Anadolu Selçuklu Devleti Eyyubi Devleti
Komutanlar ve liderler
I. Alaeddin Keykubad
Mubarizeddin Behramşah
Kamil bin Adil
Güçler
Bilinmiyor 100.000
Kayıplar
Bilinmiyor Ağır

Sultan Alaeddin Keykubad'ın özellikle Doğu Anadolu'da hızla yayılmasından rahatsız olan Eyyubiler, Mısır'da El-Kamil'in önderliğinde sultana karşı harekete geçti. 1234 yılında Alaeddin Keykubad, müttefik Eyyubi kuvvetlerini tamamen mağlup etti. Daha sonra Harput, Siverek, Urfa, Harran ve Rakka'yı ele geçirerek Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sınırlarını daha da genişletti.[6][7][8]

Kaynakça

değiştir
  1. ^ İbn Bibi, El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l-Ala’iye I, s. 434-439
  2. ^ Kemaleddin İbnü’l-Adim, Zübdetü’l-Haleb min Tarih-i Haleb, p. 482-485
  3. ^ Emine Uyumaz, The Political History of the Seljuk State of Turkey in the Era of Sultan Alaeddin Keykubad I (1220-1237), p. 73-78.
  4. ^ Yusuf Küçükdağ & Mustafa Çıpan, Konya, Konya Provincial Directorate of Culture Publications, 2008, p. 51-58;
  5. ^ Claude Cahen, Anatolia Before the Ottomans, p. 85-86;
  6. ^ Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, s. 489-499
  7. ^ Kemaleddin İbnü’l-Adim, Zübdetü’l-Haleb min Tarih-i Haleb, s. 482-485
  8. ^ Claude Cahen, Anatolia Before the Ottomans, p. 85-86.