Halk eğitimi

(Halk Eğitim sayfasından yönlendirildi)

Halk eğitimi, toplumun eğitimini kapsayan çalışmaların tümüne verilen ad.

Türkiye'de uygulanışıDeğiştir

Yaygın eğitim; örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere, gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için örgün eğitimin yanında veya dışında, onların; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde yaşam boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinlikleri çerçevesinde açılan kurslar aşağıya çıkarılmış olup, istek ve talepler doğrultusunda bu kursların çeşitleri ve sayıları çoğaltılmaya çalışılmaktadır.

Halk Eğitimi Merkezlerindeki kurslar; mesleki, teknik ve sosyal-kültürel amaçlı olmak üzere iki ana bölümde açılır. Düzenlenecek kurslarda tür sınırlaması yoktur. İhtiyaç duyulan her alanda kurslar düzenlenir.

Verilen eğitimlerin listesiDeğiştir

Kişisel gelişimDeğiştir

MeslekDeğiştir

  • Bilgisayar Kullanımı[2]
  • Kuaförlük eğitimi
  • Aşçılık
  • Halıcılık

El İşleriDeğiştir

Sovyetler Birliği'nde uygulanışıDeğiştir

 
SSCB'de eğitim gören bir kız, 1934.

Sovyetler Birliği'nde halk eğitimi sosyalist ilkelerin tüm sovyet halklarına ulaştırılması esasına dayanmıştır. Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in eşi Nadejda Krupskaya Lenin ve Halk Eğitimi adlı eserinde; halk eğitiminin batıdaki kapitalist toplumlarda zorunlu olarak herkese ulaşamadığından bahsetmekte ve Karl Marx ve Friedrich Engels'in eserlerinde bahsettiği "işçi ve emekçilerin aydınlatılması" esasına dayandığından bahseder. Buna göre kapitalist ve sosyalist okullar birbirinden farklıdır ve verdikleri eğitim büyük farklılıklar gösterir. Krupskaya bu durumu kapitalist ülkelerdeki okullardaki eğitimin yalnızca belli bir toplumsal sınıfa yönelik olduğu, sosyalist okullardaki eğitimin ise Marksist-Leninist ilkelere sadık olacak şekilde tüm halka ulaştığı savıyla açıklar.[3]

Sovyetler Birliği'ndeki halk eğitimi üretim ilişkilerini içerisinde barındırması açısından diğer halk eğitim örneklerinden farklılık arz eder.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 24 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Şubat 2016. 
  2. ^ "Arşivlenmiş kopya" (PDF). 13 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Şubat 2016. 
  3. ^ Krupskaya N, Lenin ve Halk Eğitimi, Evrensel Basım Yayın, 2013, ISBN 9786955315436

Dış bağlantılarDeğiştir