Halk İçin İktisat Bilgisi

Halk İçin İktisat Bilgisi, Şevket Süreyya Aydemir'in 1938 yılında yayımladığı ve halk için basitleştirilmiş ve sadeleştirilmiş iktisad terimlerinin ve kısaltılmış bir iktisadi tarihçenin bulunduğu kitap Ziya Gökalp'ten bu yana Türk aydının temel sorunlarından biri olarak gösterilen halka inememe ve halkı aydınlatamama gibi sorunların çözülmesi için yazılmış olduğu aslında kitabın adından daha rahat anlaşılmaktadır.

Halk İçin İktisat Bilgisi
Halk İçin İktisad Bilgisi.JPG
Yazar Şevket Süreyya Aydemir
Ülke Türkiye
Dil Türkçe
Yayım 1938

Eserin Kadrocu fikirler doğrultusunda Kemalist bir üslupla ele alınmış olması aslında kitabın Aydemir'in halkı bilgilendirmek maksadıyla yazdığı diğer kitaplardan pek de farklı olmadığını göstermektedir. Bu yine Aydemir'in Kemalist ideolojinin kuramcısı ve savunucusu olduğunun bir göstergesi niteliğindedir.