Halep'in Zaptı

Halep'in Zaptı, 1516-1517 Osmanlı-Memlûk Savaşında evre.

Halep'in Zaptı
1516-1517 Osmanlı-Memlûk Savaşı
Büyük Mısır Seferi.jpg
I. Selim'in Suriye ve Mısır Seferi
Tarih28 Ağustos 1516
Bölge
Sonuç Kesin Osmanlı zaferi
Coğrafi
Değişiklikler
Halep Osmanlı topraklarına katıldı
Taraflar
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu Memlûk Sultanlığı
Komutanlar ve liderler
I. Selim
Güçler
55-60.000

24 Ağustos 1516'da Kansu Gavri komutasındaki Memlûk ordusunu Mercidâbık Muharebesi'nde ağır bir yenilgiye uğratan Yavuz Sultan Selim komutasındaki Osmanlı ordusu ileri harekâtını sürdürerek 28 Ağustos 1516 tarihinde Halep'e girdi.

Harekat ve Halep'te Osmanlı idaresinin kurulmasıDüzenle

 
Halep şehri

Osmanlı ordusunun Mercidâbık zaferinden sonra Halep Kalesi'nin kapılarını açan Halep halkı Yavuz Sultan Selim'i şehrin dışında karşılayarak tâbiyetlerini sundu.

Osmanlı ordusu Halep hazinesinde bir milyon Mısır Eşrefî altını ile 200 okkadan fazla külçe altın ve bunlarla eşdeğer mücevher, kıymetli kumaşlar ve kürklerden oluşan ganimet ele geçirdi. Yavuz Sultan Selim Halep'te 19 gün kalarak Osmanlı idaresî teşkilatının kurulmasıyla ilgilendi. Bu çerçevede, Beylerbeyliğe Karaca Ahmed Paşa, Kadılığa ise Çömlekçizâde Kemal Çelebi atandı. 29 Ağustos Cuma günü Halep Ulu Cami'nde Cuma namazını kılan Yavuz Sultan Selim, hatibin hutbede kendisini Hâdim ül-Haremeyn eş-Şerîfeyn unvanıyla yadetmesi üzerine bin altın değerindeki kaftanını sırtından çıkarıp hatîbe hediye etti (bazı kaynaklar bu sahnenin Şam'da meydana geldiğini öne sürer).[1]

Osmanlı ordusunun Mercidâbık zaferi ve Halep'i Osmanlı topraklarına katmasının ardından, Malatya, Divriği, Darende, Antakya ve Kal'at-ür-Rûm gibi bölgedeki diğer Memlûk kaleleri çarpışmasız Osmanlılara teslim oldu.[1]

Yavuz Sultan Selim Halep'teyken (Mercidâbık Muharebesi öncesinde Osmanlı ordusuna iltihak etmiş) Bıyıklı Mehmed Paşa'yı Haziran'dan beri Divane Hüsrev Paşa'nın kuşatmasına direnen Mardin'e gönderdi. Kendisi de Osmanlı ordusunun başında 15 Eylül 1516 tarihinde Halep'ten ayrılarak ordusuyla Şam'a doğru ilerledi. 19 Eylül'de Hama'yı, 21 Eylül'de de Humus'u teslim alan Osmanlı ordusu 27 Eylül 1516'da ise Şam'a girdi.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b "İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi", İsmail Hami Danişmend, c.2, s.29