Hadis hâfızı

(Hadis hafızı sayfasından yönlendirildi)

Hadis hâfızı, "Hadis nakil ve rivayetini meslek edinip çok miktarda hadisi ezbere bilen kimse" demektir. Bu unvanı alan kişinin Hadis ilminde üst seviyede olduğunu gösterir.

Hadis ezberleme adeti, bu ilimlerle ilgilenenler (Muhaddis) arasında İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren var olan bir adettir. Ancak bu muhaddisler arasında Hadis hâfızı unvanına layık görülmüş kişiler oldukça az sayıdadır. Çünkü, bu unvana sahip olmak için, kişinin Hadis ilmi ile ilgili bütün inceliklerini bilmesi, Sahih ile Mevzu'yu birbirinden ayırabilmesi, Cerh ve Ta'dil konusunda uzmanlaşmış olması ve otoritesinin herkesçe kabul edilmesi gerekir.