Hüseyin Hasib Bey

Hüseyin Hasib Bey, (d. 1800 - ö. 1871), Osmanlı siyasetçi.

Devlet kademelerinde, Hazine-i Hassa nazırlığı da dahil olmak üzere önemli görevlerde bulunmuş olan Mehmed Tahir Paşa’nın oğludur. 1800 yılında İstanbul'da doğdu. İhtisab Ağası Hüseyin Bey namıyla tanınmıştır. Hükûmet hizmetine önce babasının yanında ve refakatinde başlamış 1835 tarihinde kapıcıbaşı rütbesiyle İhtisab Nezareti’ne tayin olunmuştur.

Birkaç kez İhtisab Nazırlığı’na da getirilen Hüseyin Bey, 1267 Şaban’ında İhtisab Nezareti’nin lağvedilmesi üzerine Meclis-i Has ve Umumi'ye memur edilmiş, 1 yıl sonra İhtisab Nezareti’nin yeniden ihdası üzerine dördüncü kez İhtisab Nezareti’ne atanmıştır. 1 Temmuz 1858’de Şehremanetliğine tayin edilmiş, 28 Eylül 1859 tarihinde azledilmiştir. Ancak, 27 Eylül 1861 - 16 Mart 1868 tarihleri arasında ikinci kez İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı) olmuştur.

İkinci döneminde yeni belediye nizamnamesinin neşri üzerine İstanbul’un on dört belediye dairesine bölünmesi, Beyoğlu Belediye Dairesi’nde tecrübe edilen yeni usul belediyeciliğin İstanbul’un diğer kısımlarına da yayılması, bütün bunlar için de Batı memleketlerini görmüş bir şehreminine ihtiyaç duyulması sebebiyle bu görevinden alınarak Şura-yı Devlet Azalığı’na getirilmiş, yerine Server Paşa tayin olunmuştur. Hicri 1287 (1871) yılında vefat etmiş ve Eyyüb’de Bostan İskelesi’ne gömülmüştür.