Ahmed Şükrü Bey

Ahmed Şükrü Bey (?, İstanbul - 1877, İstanbul) Osmanlı devlet adamıdır. Eylül 1859 ila Temmuz 1861 arasında İstanbul şehreminliği yapmıştır. Sonraki dönemde ise posta ve telgraf nazırlığı görevinde bulunmuştur.