Osman Raşid Paşa

Osman Raşid Paşa, (d. 1802, İstanbul Türkiye - ö. 1880), Osmanlı siyasetçi.[1]

Önce ilmiye mesleğine girip Bab-ı Meşihat’a devam etmiş, sonra Kapan Naibi, Miri Katibi ve Muhallefat Kassamı olmuş, Hicri 1250 (1834-35) senesinde İzmir Mevleviyyetine tayin edilmiş, 3 yıl sonra sürgün cezasına çarptırılmıştır.

Sürgün döndükten sonra mülkiye mesleğine alınmıştır. Aydın Vilayeti valiliği, Meclis-i Ahkam-ı Adliye azalığı ve İhtisab Nazırlığı yapmıştır. 1847’de İzmir Muhassılı, 1851’de Trabzon Müfettişi, 1854’te Zimemat Komisyonu Reisi, 1854’te de Zabtiye Muavini olmuştur. Zabtiye Muavinliğinden azledilen Osman Bey, 1855-56 senesinde Zahire ve Ağnam Müdürlüğü’ne getirilmiştir. 7 Mart 1856 - 30 Haziran 1858 tarihleri arasında İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı) olmuştur.

Şehremaneti görevinden sonra 1860’ta vezaret rütbesiyle İzmir Valiliği’ne tayin olmuştur, kısa bir süre sonra azledilmiş, ardından Cezayir-i Bahr-i Sefid vilayetine tayin olunmuş ve bu görevinden emekli edilmiştir. Cenazesi, Rumeli Hisarı’ndaki Kayalar Kabristanı’na defnedilmiştir.

Kaynakça Değiştir

  1. ^ Somel, Selçuk Akşin (2012). Historical dictionary of the Ottoman Empire (2. bas.). Lanham, Md.: Scarecrow Press. ISBN 978-0810871687.