Hüseyin Öztürk (jeolog)

Hüseyin Öztürk (d. 1 Ekim 1963; Giresun, Türkiye), Türk jeolog, akademisyen, yazar. Günümüzde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Hüseyin Öztürk
Huseyinozturk-logologo.png
Doğum 1 Ekim 1963
Milliyet Türkiye
Eğitim

İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Lisans:1985 Yüksek Lisans:1987 Doktora:1991 İstanbul Üniversitesi Maden Yatakları-Jeokimya Doçentlik:1999

Profesörlük:2005
Ödüller

Altın Çekiç Araştırma Ödülü, Jeoloji Müh Odası (1995)

Hakkari Bölgesi Madenleri Araştırma ve Tanıtma Ödülü, Hakkari Sanayi ve Ticaret Odası (2014)
Kariyeri
Dalı

Jeoloji Mühendisliği Maden Yatakları Jeokimya

Çevre Jeolojisi
Çalıştığı kurumlar

İstanbul Üniversitesi Università degli studi di Trieste Georg-August-Universität Göttingen

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı
Doktora
danışmanı
Prof. Dr. Önder Öztunalı
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı (2010-2014) Türk Deniz Araştırma Vakfı Danışma Kurulu Üyesi (1997-günümüz)

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Maden Yatakları-Jeokimya bölümünde doktorasını tamamladıktan sonra USGS, Adelaide Üniversitesi, British Geological Survey, Chinese Academy of Science, Russian Academy of Science, Leeds Üniversitesi ile ortak araştırmalar yürüttü.

İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Senatörlüğü yaptı. 2010-2014 yıllarını kapsayan iki dönemde Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanlığı yaptı.[1]

100’den fazla yerli ve yabancı araştırma makalesi, 6 kitap editörlüğü bulunmaktadır. Ekonomik jeoloji ile ilgili çalışmaları manganez, demir, kurşun, çinko, boksit, florit, fosfat, barit, nadir toprak elementleri üzerinedir. Türkiye Kurşun Çinko çalışma grubu başkanıdır.[2] İstanbul'un çevre ve afet yönetimi üzerine yayınları bulunmaktadır.[3][4]

Çalışma AlanlarıDüzenle

Ekonomik mineral yatakları (manganez, demir, kurşun, çinko, kalay, boksit, florit, fosfat, barit, nadir toprak element yataklarının oluşumu)[5]

Arkeometalurji: Türkiye’nin antik dönem madenciliği ve ergitme artığı cürufları.

Çevre Jeolojisi: Nehir havzaları ve kıyı yönetimi. Jeolojik işlemler ve doğal afetler.[6][7]

YayınlarDüzenle

KitaplarDüzenle

Öztürk, H. , Brooks, W. E. 2017. Öztunalı 2017 Geoachaeology, ancient mining and Metallurgy Symposium Abstracts Book. Bilir Matbaacılık, İstanbul

Gündüz, A., Öztürk, H. 2002. Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı. TÜDAV Yayınları, İstanbul

Öztürk, B., Kadıoğlu, M., Öztürk, H. 2000. Marmara Denizi 2000 Sempozyumu Bildiriler Kitabı. TÜDAV Yayınları, İstanbul

Öztürk, H., Hanilçi, N., Kahriman, A., Özkan. Ş. 2008. Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı. İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul

Öztürk, H., Kahriman, A., Hanilçi, N. 2005. Türkiye Demir Yatakları Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu Bildirler Kitabı. Jeoloji Mühendisleri Odası Yayını, İstanbul

Öztürk, H. 1998. Beykoz İlçesi Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı. TÜDAV Yayınları, İstanbul

Uluslararası YayınlarDüzenle

Öztürk, H; Hein, JR; Hanilçi N, 2002, Genesis of the Dogankuzu and Mortas Bauxite deposits, Taurides, Turkey: separation of Al, Fe, and Mn and implications for passive margin metallogeny. Economic Geology 97 (5), 1063-1077

Öztürk, H;  Frakes, L.A.1995. Sedimentation and diagenesis of an Oligocene manganese deposit in a shallow subbasin of the Paratethys: Thrace Basin, Turkey Ore Geology Reviews. 10 (2), 117-132

Koral, H., Öztürk H; Hanilçi N; 2009. Tectonically induced coastal uplift mechanism of Gökçeada Island, northern Aegean Sea, Turkey. Quaternary International 197 (1-2), 43-54

Öztürk, H; 1997. Manganese deposits in Turkey: distribution, types and tectonic setting Ore Geology Reviews 12 (3), 187-203

Öztürk, H; Koral, H; Geist E.L; 2000. Intra-basinal water movements induced by faulting: the August 17, 1999, Gölcük (İzmit Bay) earthquake (Mw= 7.4) . Marine Geology 170 (3-4), 263-270

Öztürk, H; Hein J,R; 1997. Mineralogy and stable isotopes of black shale-hosted manganese ores, southwestern Taurides, Turkey. Economic Geology 92 (6), 733-744

Nikiforov, AV; Öztürk, H; Altuncu, S; Lebedev VA; 2014. Kizilcaören ore-bearing complex with carbonatites (northwestern Anatolia, Turkey): formation time and mineralogy of rocks. Geology of Ore Deposits 56 (1), 35-60

Hanilçi, N; Öztürk H, 2011. Geochemical/isotopic evolution of Pb–Zn deposits in the Central and Eastern Taurides, Turkey. International Geology Review 53 (13), 1478-1507

Öztürk, H; Altuncu, S; Hanilçi, N; Kasapçı, Goodenough K.M; 2019. Rare earth element-bearing fluorite deposits of Turkey: An overview. Ore Geology Reviews 105, 423-444

Ren, Y; Yang, XY; Wang, S; Öztürk H., 2019. Mineralogical and geochemical study of apatite and dolomite from the Bayan Obo giant Fe-REE-Nb deposit in Inner Mongolia: New evidences for genesis. Ore Geology Reviews 109, 381-406

Öztürk, H; Hanilçi, N; 2009. Metallogenic evaluation of Turkey: implications for tin sources of Bronze Age in Anatolia. TUBA-AR-Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology. 105-116

Hanilçi, N; Öztürk, H; Kasapçı, C; 2019. Carbonate-Hosted Pb-Zn Deposits of Turkey. Mineral Resources of Turkey, 497-533

Öztürk, H; Kasapçı C; Cansu, Z; Hanilçi, N; 2016.Geochemical characteristics of iron ore deposits in central eastern Turkey: an approach to their genesis. International Geology Review 58 (13), 1673-1690

Öztürk, H ; Hanilci, N; Altunçu S; Kasapçı C ;2019. Rare earth element (REE) resources of Turkey: an overview of their characteristics and origin. Bulletin of the Mineral Research and Exploration 159, 129-143

Brooks, W. E; Öztürk H; Cansu Z;  2016. Amalgamation and Small-Scale Gold Mining at Ancient Sardis, Turkey. Archaeological Discovery 5 (1), 42-

Öztürk, H; 2005.  Metropolitan development on drought history of the Tuzla Lake, Istanbul, Turkey. Journal of coastal research 21 (2), 255-262

Öztürk, H; Hanilci N; Cansu, Z; Kasapci C;  2021. Formation of Ti-rich bauxite from alkali basalt in continental margin carbonates, Payas region, SE Turkey: implications for sea level change in the Upper Cretaceous. Turkish Journal of Earth Science 30 (1), 116-141

Cansu, Z;  Öztürk H; 2020. Formation and genesis of Paleozoic sediment-hosted barite deposits in Turkey. Ore Geology Reviews 125, 103700

Hanilçi, N; Öztürk, H; Banks D, 2020. Geological, geochemical and microthermometric characteristics of the Hakkari region Zn-Pb deposits, SE Turkey. Ore Geology Reviews 125, 103667

Goodenough, K.M., Eimear A.D., Beard C.D; Broom-Fendley, S; Elliott A.L.H., Berg F; Öztürk, H; 2021. Carbonatites and alkaline igneous rocks in post-collisional settings: storehouses of rare earth elements. Journal of Earth Sciences. 1-27

Ghasemian, S; Öztürk, H; Cansu, Z; 2022. Geochemistry of red and cream phosphorites from the Şemikan phosphorite deposit, SE Turkey: Implication for phosphorite deposition conditions in the Upper Cretaceous. Journal of   African  Earth  Sciences, 261-281

İstanbul ile İlgili YayınlarDüzenle

 • Öztürk H., Ed., “Beykoz İlçesi Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı”, TÜDAV Yayını, İstanbul, 1998
 • Öztürk H., Beykoz (İstanbul - Türkiye) Civarının Jeolojisi ve İstanbul Boğazı’nın Gelişimine Bir Yaklaşım, İstanbul Yerbilimleri Dergisi. İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yerbilimler Dergisi), 1-11, 1998.
 • Öztürk H., Koral H., Geist E.L., Intra - Basinal Water Movements Induced By Faulting: The August 17, 1999, Gölcük (İzmit Bay) Earthquake (Mw: 7.4), Marine Geology, vol.170, no.1, pp. 263–270, 2000
 • Öztürk H., Büyükçekmece Gölü Havzasında Su - Kaya Etkileşimi ve İyon Yükleniminin Halk Sağlığı Açısından Analizi, Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I.Kongresi, İstanbul Üniv Müh. Çevre Dergisi s. 34, Türkiye, 2003
 • Öztürk H., Metropolitan Development On Drought History Of The Tuzla Lake, Istanbul, Turkey, Journal of Coastal Research, vol.21-2, no.1, pp. 255–262, 2005
 • Öztürk H., Bakırköy Çevresinin Yeraltısuyu: Hem Doğal Kaynak Hem de Deprem Şiddetini Arttırıcı Bir Unsur Olarak Önemi, İstanbul’ un Su Politikası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye 18-20 Haziran 2008, ss. 35-43
 • Öztürk H., Ömerli, Terkos ve Büyükçekmece Baraj Sularının ve Bunlardan Beslenen Musluk Sularının İyon İçeriği Açısından Değerlendirilmesi, İstanbul’ un Su Politikası Sempozyumu , İstanbul, Türkiye, 18-20 Haziran 2008, ss. 100-111
 • Öztürk., H, Öztürk H., Dalgıç S., Emre H., Güngör Y., Şengül A., Azaz D., Kuşku İ., Cansu Z., İstanbul Batısında Yaşanan 2009 Sel Afetinin Havza Yönetimi ve Jeolojik Ortam Açısından Değerlendirilmesi, II. Ulusal Taşkın Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 1 - 4 Mart 2010, Cilt.2 ss. 363-370.
 • Öztürk H., Mühendislik Projelerinde Yapılaşma Kaynaklı Sel Tehditi; Marmaray - Halkalı İstasyonu, Jeolojik Ortam ve Çevresel Etkileri Açısından İstanbul’un Büyük Mühendislik Projeleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18-19 Ocak, 2012.
 • Öztürk H., Hanilçi N., Tuzla Gölü’nün Kuruma Süreci, İstanbul, Türkiye, 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2002
 • Öztürk H., Güneysu S., Özbaş F., Cansu Z., Komşu İki Havza ve Trihalometan Açısından Farklı İki Su: Trihalometan Oluşumuna Biyojeokimyasal Bir Yaklaşım, İstanbul, Türkiye. Ç. Ü. Jeoloji Müh. Böl. 40. Yılı Sempozyumu, Adana 3 - 6 Mayıs 2017, ss. 204

ÖdüllerDüzenle

Altın Çekiç Araştırma Ödülü, Jeoloji Mühendileri Odası, Şubat, 1995

Hakkari Bölgesi Madenleri Araştırma ve Tanıtma Ödülü, Hakkari Sanayi ve Ticaret Odası, Kasım 2014

Kişisel HayatıDüzenle

Hüseyin Öztürk 1990 yılından beri evli ve iki çocuk babasıdır. Büyük erkek kardeşi Bayram Öztürk'tür.

Kaynakça:

 1. ^ "TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası". www.jmo.org.tr. 12 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2021. 
 2. ^ "https://twitter.com/istanbuljeoloji/status/1126377110958899201/photo/4". Twitter. 12 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2021.  |başlık= dış bağlantı (yardım)
 3. ^ "TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası". www.jmo.org.tr. 12 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2021. 
 4. ^ https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/yeralti-sularindaki-tehlike-215048. 12 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2021.  Eksik ya da boş |başlık= (yardım)
 5. ^ "Prof. dr. öztürk: "dünyanın en büyük lityum kaynağı türkiye'de olabilir" i̇stanbul üniversitesi jeoloji mühendisliği bölümü öğretim üyesi prof. dr. hüseyin öztürk: "bor madeni neredeyse lityum oradadır" - Giresun Haberleri". www.haberturk.com. 16 Şubat 2021. 12 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2021. 
 6. ^ "Gökçeada'daki incelemede ilginç sonuçlar". Milliyet. 12 Aralık 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Aralık 2021. 
 7. ^ "Heyelanlar, depremle harekete geçebilir". www.cumhuriyet.com.tr. Erişim tarihi: 12 Aralık 2021.