Gregorios Thaumaturgus

Gregorios Thaumaturgus (214-270) bir episkopos ve Kilise Babasıdır. Beş efsanevi hayat hikayesi kendisine thaumaturgus (mucize-yapıcı) unvanını kazandırmıştır.[1] Katolikler ve Ortodokslar tarafından Kasım 17’de anılır.[2]

Gregorios Thaumaturgus
Grigorii chudotvoretz.jpg
Kilise Babası
Doğum 214
Ölüm 270
Niksar
Kutsayanlar Katolik Kilisesi, Doğu Ortodoks Kilisesi, Lüteryan Kilisesi, Anglikan Komünyonu
Yortu 17 Kasım

HayatıDeğiştir

Gregorios, Pontuslu zengin bir pagan ailede doğmuştur. Retorik ve hukuk okumuştur. 233’te Filistin’deki Caesarea’ya teoloji okumaya ve Origenes’in müritlerinden biri olmaya gitmiştir. 238’de Pontus’a dönmüş ve Neocaesarea (Niksar) episkoposu olmuştur. Decius zulmü zamanında cemaati ile birlikte yakınlardaki dağlara kaçmış, Gotların 250’li yıllardaki istilası boyunca orada yaşamıştır. 260 yılında Samosatalı Pavlus’un aforozuna karar veren sinoda katılmasıyla bilinir.[3]

Yaşamının TarihselliğiDeğiştir

Hayatının, öğretilerinin ve eylemlerinin kaynakları eleştiriye açıktır. Gregorios tarafından verilen detaylar dışında dört başka bilgi kaynağı vardır;

  • Nissalı Gregorius tarafından yazılmış olan Gregorios Thaumaturgus’un hayatı ve methiyesi
  • Rufinus tarafından yazılmış Historia Miraculorum
  • Süyanice yazılmış olan Kutsanmış Gregorios’un büyük eserleri (altıncı yüzyıldan kalma bir yazma)
  • Kayserili Basil’in yazdığı De Spiritu Sancto

EserleriDeğiştir

- Oratio Panegyrica; Origenes’e itafen yazdığı, hocasının pedagojik metodlarını anlattığı eserdir. Origenes’in öğretilerinin bir özetini içerir ve hristiyanların pagan felsefesine karşı alacağı doğru tavrı betimler.

- Epistola Canonica; hem tarihçiler hem de kanonistler için değerli olan bu eserde Caesarea’da ve Pontus’ta Got istilası döneminde Gregorios’un nüfuzu altında olan kiliselerdeki organizasyonun nasıl olduğuna dair kanıtlar içerir. Tecavüze uğramış kadınlar ve yağma ve döneklik yapmış hristiyanlarla ilgili talimatlar içerir.

- İnancın Beyanı; Üçlü birlik üzerine bir incelemedir.[4]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ New Catholic Encyclopedia - Second Edition - Thomson and Gale - Cilt 6 s. 535 ISBN 0-7876-4010-7
  2. ^   Baynes, T.S.; Smith, W.R., (Ed.) (1880). "St Gregory Thaumaturgus". Encyclopædia Britannica. 11 (9. bas.). New York: Charles Scribner's Sons. s. 181. 
  3. ^ Encyclopedia of Early Christianity – second Edition – Editor Everett Ferguson – Garland Publishing - 1998 – ISBN 0-8153-3319-6 p. 499
  4. ^ New Catholic Encyclopedia - Second Edition - Cilt 6 s. 535