Gostun, Bulgaristan'da iki yıl boyunca naiplik yapan Ermi uruğuna mensup devlet yöneticisidir.[1] Kubrat'ın İstanbul'a gidişinden dönüşüne kadarki süreçte yani 603-605 arasında Büyük Bulgar Hanlığı'nda naiplik yaptığı sanılmaktadır.[2] Naipliği süresince, bağımsız bir han gibi davranmaktan ziyade konumu Avarları temsil eden bir derebeyi yönetimini sürdürmektedir.[2]

YaşamıDeğiştir

Hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Bazı Bizans kaynaklarına göre Gostun'un diğer adının Organa olması muhtemeldir.[3] Ancak Organa'nın aslen Türkçedeki adının Orhan olduğu ve Tuğluk uruğuna dâhil olduğu bilinmektedir. Gostun'un Bizans kaynaklarındaki isminin Organ-as olduğunu belirten Talat Tekin'e göre, Gostun namestnik yani vali sıfatıyla 603'te Ön Bulgar tahtına oturmuştur. Ona göre, İrnik'ten 150 yıl sonra Ön Bulgar hanedan ailesi bir başka Türk uruğu ile değişmiştir. Tekin'e göre, Ermi uruğu da bir Türk sülalesidir.[4] Bu görüşe karşı olarak, George Vernadsky, Gostun adının Türkçe bir isim olmadığını ve Eski Slavcada "tüccar" anlamına geldiğini söylemektedir. Ona göre, Gostun Kubrat'ın annesinin soyundan gelmektedir. Annesi Alanik kavimlerdendir. Gostun'un geldiği Ermi uruğunun anlamı da Osetçede "el, koruma"dır.[5]

MirasıDeğiştir

Antarktika'nın Kar Adası (Güney Shetland Adaları)'da bulunan Gostun Noktası'na, bu saltanat naibinin adı verilmiştir.

Ayrıca bakınızDeğiştir

Önce gelen:
Organa
Bulgar Hanlığı Naibi
603-605
Sonra gelen:
Kubrat

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Nominalia of the Bulgarian khans
  2. ^ a b Hasan Celâl Güzel, Ali Birinci (2002), Genel Türk tarihi, 2. cilt, s. 211-2012.
  3. ^ Nikiû piskoposu İoannis, 6.yüzyıl tarihçisi
  4. ^ Talat Tekin, Tuna Bulgarları ve Dilleri 20 Aralık 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. - Sayfa 3
  5. ^ George Vernadsky (1959), The Origins of Russia, Clarendon Press, s. 87-88.