İoannis (Nikiû piskoposu)

Mısırlı din adamı

Nikiû piskoposu İoannis (fl 680-690) Nil Deltasında Mısırlı Nikiû (Pashati) (şimdiki adı Zawyat Razin) Kıptî piskoposu ve 696'da Yukarı Mısır manastırlarının genel yöneticisiydi. Âdem'den Müslümanların Mısır'ı fethinin sonuna kadar uzanan bir vakainamenin yazarıdır. Nikiû piskoposu İoannis'in Vakainame'si başka türlü bilinmeyen önemli tarihsel detayları içerir.

Hayatı değiştir

Al-Ashmunyn (Heliopolis) Piskoposu Severus tarafından yazılan Patriklerin Tarihi'ne göre İoannis, Kıptî Ortodoks Kilisesi Patrikleri III. İoannis, İsaakios ve Simeon dönemlerinde görev yaptı. Fakat İoannis, bir keşişi bazı ahlaki suçlar ile o kadar şiddetli bir şekilde cezalandırdı ki, keşiş on gün sonra öldü, Patrik Simeon, İoannis'i görevinden aldı.

Vakainame değiştir


Kaynakça değiştir

Özel
Genel

Dış bağlantılar değiştir