Gomina

1 deniz milinin 10'da biri olan uzunluk

Gomina 1 deniz milinin 10'da biri uzunluğuna verilen addır. 1 gomina 185,22 metreye eşittir.1/360 dereceye eşittir.