Goethe Enstitüsü

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin yurt dışında Almanca tanıtımı ve uluslararası kültürel değişim için kar amacı gütmeyen derneği

Goethe Enstitüsü (AlmancaGoethe-Institut), Almanya'nın dünya çapında etkinlik gösteren kültür enstitüsüdür.

Almancanın yurt dışında öğrenilmesini teşvik ediyor ve uluslararası kültürel iş birliği çalışmalarına katkıda bulunuyor. Kültürel, toplumsal ve politik yaşama ilişkin bilgilerle Almanya'yı tüm yönleriyle tanıtıyor.

Goethe enstitüleri, Goethe merkezleri, kültür toplulukları, okuma salonları, dil öğrenim ve sınav merkezlerinden oluşan ağı ile yurt dışı kültür ve eğitim politikasının başlıca görevlerini üstlenmekte. Bunun yanı sıra kültürel değerlerin aktarılmasında rol oynayan özel kuruluşlar, kamu kurumları ve kişilerle, ayrıca Alman eyaletleri, belediyeler ve ekonomik sektörle ortak çalışmalar yürütmekte.

Almanya, Alman dili ve kültürüyle aktif olarak ilgilenen herkese hizmet veriyor. Etkinliklerde özgür ve siyasi açıdan bağımsızdır.

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir