Geleneksel uçak

Konvansiyonel uçak ya da geleneksel uçak, kanatları orta gövde civarında olan ve kuyruğu arkada bulunan geleneksel uçak tipine verilen addır. Geleneksel olmayan uçak tiplerine kanart, V kuyruklu uçak gibi farklı tasarımlara sahip uçaklar örnek verilebilir.