Gazi tezi

Gazi tezi ya da gaza tezi, Avusturyalı tarihçi Paul Wittek'in Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş tartışmaları üzerine ortaya attığı tez. 1937 yılında İngiltere'de verdiği konferanslarda ortaya konmuş, sonrasında kitap olarak da basılmıştır. Modern Osmanlı tarihçiliğini etkileyen bu tez yaygınca kabul gördüğü kadar çeşitli anti tezlere de ortam oluşturmuştur.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Heywood, Colin (2010). "Wittek ve Avusturya Geleneği" [çev. Ahmet Turan Yüksel]. İstem, 15. s. 271-290.