Gazi Erçel

Süleyman Gazi Erçel (d. 20 Şubat 1945), Türk Bürokrat

1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünü bitirdi. 1976 yılında Vanderbilt Üniversitesi'nde master yaptı. Bankalar Yeminli Murakıpılığı, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı, IMF İcra Direktör Yardımcısı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Hazine Genel Müdürlüğü, Yaşar Holding'te Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Murahhas Üyeliği ve Yaşar Grubunun çeşitli kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Genel Müdürlüğü yaptı. 1996 yılında Merkez Bankası Başkanlığı’na getirildi. 2001 yılı Şubat ayında çıkan anayasa kitapçığı krizi'nin yol açtığı 2001 Türkiye ekonomik krizinde 1 Mart 2001 tarihinde görevinden istifa etti. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

KaynakçaDüzenle

Hükûmet görevi
Önce gelen:
Yaman Törüner
18. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
10 Nisan 1996 - 1 Mart 2001
Sonra gelen:
Süreyya Serdengeçti