Gazar Parpetsi (ErmeniceՂազար Փարպեցի), 5-6. yüzyıllarda yaşamış bir Ermeni tarihçi ve vakanüvis. Genellikle altıncı yüzyılın başlarında Ermenistan tarihi hakkında yazdığı "History of Armenia" kitabı ile bilinir.

Gazar Parpetsi
Parpi'deki Gazar Parpetsi anıtı
DoğumTahmini 441-443 ya da 453
Parpi (Aştarak, Sasani Ermenistanı yakınlarında bir köy)
Ölüm6. yy başlarında
Parpi
MeslekTarihçi, Vakanüvis