Gamelan, Endonezya ve Güneydoğu Asya’nın yerel dillerinde "müzik topluluğu" anlamına gelir. "gamelan" kelimesi, hem bu bölgelere özgü yaygın bir müzik türünü, hem bu müziği icrâ eden toplulukları, hem de icrâ sırasında kullanılan çok sayıda sazı nitelemektedir. Gamelan, çoğunlukla, sesleri yedili ya da beşli gamda, eşitsiz aralıklara ayarlanmış vurmalı sazlardan oluşmaktadır. Kendine has bir güzelliği olan bu ses dizileri ve aralıklar Endonezya’ya özgüdür. "Gamel" kelimesi, bir şeyi elde tutmak anlamına gelir ve elindeki tokmakla çalmaya hazırlanan bir vurmalı saz icrâcısını çağrıştırır. Ayrıca üflemeli, telli sazlar ve ses icrâsı da bazı gamelan türlerinin önemli parçalarındandır. Sazlar, tunç, demir, ağaç ya da bambudan yapılır. Yatay ya da dikey yerleştirilmiş sesi ayarlı metal gonglar, bir gamelandaki en kalabalık saz grubudur.[1]

Endonezya da Gamelan müziği icra eden bir müzik topluluğu.

Notlar değiştir

  1. ^ Kanada Ulusal Müzesi Endonezya Cumhuriyeti, Bülten (Istanbul: Nisan 1961), s.2 Büyükelçiliği, Donald A. Lentz gösterdi. Java ve Bali Gamelan Müzik: İlköğretim Ton Teorik Sistemleri Tamamlayıcı Sanatsal Bir Anomali. Lincoln Nebraska Press, 1965. Sayfa 5.