Gümüşan bahşı

(Gümişan sayfasından yönlendirildi)

Gümişan bahşı (Farsça: بخش گمیشان, Türkmence: Kümüştepe‎, Türkçe: Gümüştepe), İran'ın Gülistan Eyaleti'nde bulunan Türkmen şehristanı'nın 2 bahşından birisidir.

Bu bahş 2009 yılında Türkmen Limanı'ından ayrılarak bahş yapılmıştır. Bahşın 2006 yılı nüfusu 58.725 kişi ve 11,828 hanedir. Bahş içinde şehir özelliği taşıyan yerleşim birimleri Gümişan ve Siminşehir'dir. Bahşın yerli nüfusu Türkmenlerden oluşmaktadır.

Büyük ve Küçük Kalecik, Altın Tokmak, Kelle Pos, Sefa İşan, Nardanlı ve Kulmes Gümüştepe'nin önemli kasaba ve köylerindendir. Bahşın iki dehestanı vardır: Batı Caferbey dehestanı ve Doğu Caferbey dehestanı

KaynakçaDeğiştir