Göktürk kağanları listesi

Vikimedya liste maddesi
(Göktürk kağanları sayfasından yönlendirildi)

Kağan, Orta Çağ Türkleri tarafından kullanılan bir unvandı. Birinci ve İkinci Türk Kağanlığı, 552 ile 745 yılları arasında Orta Asya'nın büyük bölümünü ve Moğol Platosu'nu kontrol eden ve konfederasyon Türk boylarından oluşan Göktürklerin Aşina kabilesi tarafından yönetilen imparatorluklardı. Tarihleri çalkantılı. 6. yüzyılda Central Plains'deki çok sayıda hanedanın gücüne meydan okudular. Bir iç savaşın ardından yüzyılın sonunda, kağanlık doğu ve batı kanatlarına ayrıldı. 7. yüzyılın ikinci yarısında her iki kanat da Tang hanedanına yenildi. Ancak 682'de bağımsızlıklarını yeniden kazandılar.

Türk kağanlarının tacı, Moğolistan Ulusal Müzesi

İlk Göktürk Kağanlığı kağanları değiştir

Unvan Özel ad ve diğer unvanlar Katun Taht Not
Bumin Kağan / İllig Kağan
伊利可汗
"Tumen"
"土門" / "土门"
Prenses Changle (Batı Vey)
長樂公主 / 长乐公主
552
İssik Kağan
乙息記可汗 / 乙息记可汗
Keluo / K'o-lo
科羅 / 科罗
552—553 Bumin Kağan'ın oğlu
Mukan Kağan
木桿可汗 / 木杆可汗
Yandou / Yen-to
燕都, "俟斤"
553—572 Bumin Kağan'ın oğlu
Taspar Kağan
佗缽可汗 / 佗钵可汗
572—581 Bumin Kağan'ın oğlu
Amrak Kağan Anluo / An-lo
庵邏 / 庵逻
581 Taspar Kağan'ın oğlu
İşbara Kağan
沙缽略可汗 / 沙钵略可汗
Shetu / She-t'u
攝圖 / 摄图
İl Kül Şad Baga İşbara Kağan
伊利俱盧設莫何始波羅可汗 / 伊利俱卢设莫何始波罗可汗
Prenses Ch'ien-chin (Kuzey Chou)
千金公主
Prenses Ta-i (Sui)
大義公主 / 大义公主[dn 1]
581—587 İssik Kağan'ın oğlu
Baga Kağan / Yabgu Kağan
莫何可汗 / 葉護可汗
Chuluohou / Ch'u-lo-hou
處羅侯 / 处罗侯
587—588 İssik Kağan'ın oğlu
Tulan Kağan
都藍可汗 / 都蓝可汗
Yongyulü / Yung-yü-lü
雍虞閭 / 雍虞闾
588—599 İşbara Kağan'ın oğlu

Göktürk Kağanlığı batı kanadı kağanları değiştir

Unvan Özel ad ve diğer unvanlar Katun Taht Not
Yabgu Kağan
葉護可汗 / 叶护可汗
Istemi
Shidianmi / Shih-tien-mi
室點密 / 室点密
552—575 Bumin Kağan'ın küçük kardeşi
Tarduş Kağan
達頭可汗 / 达头可汗
Dianjue / Tien-chüeh
玷厥
575—602 İstemi'nin oğlu

Göktürk Kağanlığı Apa sülalesi kağanları değiştir

Unvan Özel ad ve diğer unvanlar Katun Taht Not
Apa Kağan
阿波可汗
Daluobian / Ta-lo-pien
大邏便 / 大逻便
581 - 587 Mukan Kağan'ın oğlu
Niri Kağan
泥利可汗
587 - 601 Yangsu Tigin'in oğlu
Tarduş Kağan'ın torunu

Doğu Göktürk Kağanlığı kağanları değiştir

Unvan Özel ad ve diğer unvanlar Katun Taht Not
Yami Kağan
啟民可汗 / 启民可汗
Rangan / Jan-kan
染干
Tölis Kağan
突利可汗 / 突利可汗
Prenses An-i (Sui)
安義公主 / 安义公主 (597 - 599)
Prenses I-ch'eng (Sui)
義成公主 / 义成公主 (599 - )
599—609 Baga Kağan'ın oğlu
Şipi Kağan
始畢可汗 / 始毕可汗
Duojishi / To-chi-shih
咄吉世
Prenses I-ch'eng
義成公主 / 义成公主
609—619 Yami Kağan'ın oğlu
Çula Kağan
處羅可汗 / 处罗可汗
"İlteber Şad"
"俟利弗設" / "俟利弗设"
Prenses I-ch'eng
義成公主 / 义成公主
619—620 Yami Kağan'ın oğlu
İl Kağan
頡利可汗 / 颉利可汗
Duobi / To-pi
咄苾
"Bağatur Şad"
"莫賀咄設" / "莫贺咄设"
Prenses I-ch'eng
義成公主 / 义成公主
620—630 Yami Kağan'ın oğlu

Tang Hanedanı'nın Jimi sistemi altındaki Doğu Göktürk Kağanlığı kağanları değiştir

Unvan Özel ad ve diğer unvanlar Katun Taht Not
Qilibi Kağan
俟力苾可汗
Simo / Ssu-mo
思摩
639 - 644 Tuğruk Şad'ın oğlu
Çebi Kağan
車鼻可汗 / 车鼻可汗
Hubo / Hu-po
斛勃
646 - 649
Nizük Beg
Nishoufu / Ni-shou-fu
泥熟匐
679 - 680
Funian / Fu-nien
伏念
680 - 681 İllig Kağan'ın akrabası

Batı Göktürk Kağanlığı kağanları değiştir

Unvan Özel ad ve diğer unvanlar Katun Taht Not
Hesana Kağan[kaynak belirtilmeli]
曷娑那可汗, 曷薩那可汗 / 曷萨那可汗

達曼 / 达曼
泥厥處羅可汗 / 泥厥处罗可汗
Prenses Hsin-i (Sui)
信義公主 / 信义公主
604—611 Niri Kağan'ın oğlu
Şekuei Kağan
射匱可汗 / 射匮可汗
610—617 Tuğluk Yabgu'nun oğlu
Tarduş Kağan'ın torunu
Tuluk Yabgu Kağan
統葉護可汗 / 统叶护可汗
617—630 Tuğluk Yabgu'nun oğlu
Tarduş Kağan'ın torunu
Bağatur Kağan
莫賀咄可汗 / 莫贺咄可汗
630 Tuğluk Yabgu'nun oğlu
Tarduş Kağan'ın torunu
Si Yabgu Kağan
肆葉護可汗 / 肆叶护可汗
Turuk Tigin
咥力特勒
630—632 Tuluk Yabgu Kağan'ın oğlu
Tuğluk Kağan
咄陸可汗 / 咄陆可汗
Nizük
泥孰

吞阿婁拔奚利咄陸可汗 / 吞阿娄拔奚利咄陆可汗
632—634 Bağatur Kağan'ın oğlu
İşbara Teriş Kağan
沙缽羅咥利失可汗 / 沙钵罗咥利失可汗
Tonga / Tongra
同俄
634—639 Bağatur Kağan'ın oğlu
İl Beg Tuğluk Kağan[kaynak belirtilmeli]
乙毗咄陸可汗 / 乙毗咄陆可汗
Yukuk Şad
欲谷設 / 欲谷设
638—653 Tuğluk Yabgu'nun torunu
İl Kutluğ İllig Beg Kağan[kaynak belirtilmeli]
乙屈利失乙毘可汗 / 乙屈利失乙毗可汗
639—640 İşbara Teriş Kağan'ın oğlu
İl Beg İşbara Yabgu Kağan[kaynak belirtilmeli]
乙毗沙缽羅葉護可汗 / 乙毗沙钵罗叶护可汗
Tigin
薄布特勒
639—641 Genna Şad'ın oğlu
İl Beg Şekuei Kağan[kaynak belirtilmeli]
乙毗射匱可汗 / 乙毗射匮可汗
642—653 İllig Kül Bilge Kağan'ın oğlu
Apa Kağan'ın torunu
İşbara Kağan
沙缽羅可汗 / 沙钵罗可汗
Helu
賀魯 / 贺鲁
650—658 Böri Şad'ın oğlu
Tuğluk Yabgu'nun torunu

"Xingxiwang" kağanları değiştir

Unvan Özel ad ve diğer unvanlar Katun Taht Not
Aşina Mişe Mishe
阿史那弥射
莫贺咄叶护
奚利邲咄陆可汗
657-662
Aşina Cuçi Onok Kağan 阿史那都支
十姓可汗
671-679
Aşina Yuankin 阿史那元庆 685-692 Mişe'nin oğlu
Aşina Tuçi 阿史那俀子 693-694 Yüan-ch'ing'in oğlu
Aşina Syan 阿史那献 708-717 Son of Ashina Yuanqing
Aşina Zhen 阿史那震 735-736 Hsien'ın oğlu

"Jiwangjue" kağanları değiştir

Unvan Özel ad ve diğer unvanlar Katun Taht Not
Aşina Buçjen 阿史那步真 657-667
Aşina Kuşrak 阿史那斛瑟罗
竭忠事主可汗
685-703 Po-chen'in oğlu
Aşina Xuaytao 阿史那怀道 704-708 Hu-se-lo'nun oğlu
Ashina Xin 阿史那昕 740-742 Huai-tao'nun oğlu

İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı kağanları değiştir

Unvan Özel ad ve diğer unvanlar Katun Taht Not
İlteriş Kağan
頡跌利可汗 / 颉跌利可汗
Kutluk
骨咄祿 / 骨咄禄
İl Bilge Hatun 682—694 İllig Kağan'ın akrabası
Kapgan Kağan
遷善可汗 / 迁善可汗

默啜
694—716 İlteriş Kağan'ın küçük kardeşi
Inel Kağan
拓西可汗

匐俱
716 Kapgan Kağan'ın oğlu
Bilge Kağan
毗伽可汗

默棘連 / 默棘连
Kutluk Säbäg Hatun 716—734 İlteriş Kağan'ın oğlu
Yiran Kağan
伊然可汗
- 734 İlteriş Kağan'ın oğlu
Tengri Kağan
登利可汗
- 734—741 İlteriş Kağan'ın oğlu
Kutluk Yabgu Kağan
骨咄
741—742 İlteriş Kağan'ın oğlu
İlteriş Kağan
頡跌伊施可汗 / 颉跌伊施可汗
742—744 Basmilin reisi
Ozmiş Kağan
烏蘇米施可汗 / 乌苏米施可汗
742—744 Pan Kül Tigin'in oğlu
Beyaz Kaşlı Kağan
白眉可汗
Kulun Bey
鶻隴匐 / 鹘陇匐
744—745 Pan Kül Tigin'in oğlu

Dipnotlar değiştir

  1. ^ Kuzey Chou'nun çöküşünden sonra Sui'den Yang soyadını aldı ve Sui'nin Prenses Ta-i olarak atandı.

Dış bağlantılar değiştir