Amrak

Göktürk Kağanlığı'nın 5. Kağanı

Amrak, 6. yüzyılda hüküm sürmüş bir Göktürk yabgusu ve kağanıdır. Egemenlik süresi çok kısadır. Siyasi dengeler onu kağanlıktan kendi isteği ile el çekmeye zorlamıştır. Amrak kişisel adıdır. Kağanlık adı bilinmemektedir. Çin kaynaklarında adı Anluo Kağan olarak geçmektedir.

Göktürk Kağanlığı, Orta Asya bozkırlarında hüküm süren bir imparatorluktu. Amrak'ın babası Taspar Kağan imparatorluğun dördüncü kağanı idi. Amrak 581'de babasının ölümüyle birlikte tahta geçti. Onun tahta geçmesinden kısa bir süre sonra Mukan Kağan'ın oğlu Apa Kağan ayaklandı. Apa Kağan, Taspar'ın ölmeden önce hükümdarlık hakkını kendisine vasiyet ettiğini iddia etti. Issık Kağan'ın oğlu olan Şetu ise Amrak'ın egemenliğine destek verdi. Bunun üzerine yönetim üzerindeki etkisini devam ettirmeyi amaçlayan Amrak, Şetu'unun lehine kağanlıktan çekildi. Buna karşılık Şetu (hükümdarlık adıyla İşbara) onu şimdiki Moğolistan'da bulunan Tuul Nehri vadisine yabgu olarak gönderdi.[1]

Ayrıca bakınız değiştir

Amrak
Önce gelen:
Taspar Kağan
Göktürk Kağanı
581–582 (?)
Sonra gelen:
İşbara Kağan

Kaynakça değiştir

  1. ^ Gümilev: Eski Türkler,(Çev.:Ahsen Batur), Selenge Yayınları, İstanbul, 2002, ISBN 975-7856-39-8, s.141