Göktürk-Sasani Savaşları

Türklerin Sasani İmparatorluğu Üstündeki Zaferleri ve Baskısı

Göktürk-Sasani Savaşları, 569'dan 630'a kadar süren Göktürkler ile Sasaniler arasında yapılmış bir dizi değişik savaştır.

Göktürk-Sasani Savaşları sırasıyla şöyledir: