Göğüs hastalıkları

(Göğüs Hastalıkları sayfasından yönlendirildi)

Göğüs hastalıkları, özellikle akciğerlerin pnömoni, plörezi, tüberküloz, bronşektazi, akciğer kanserleri, plevra hastalıkları, mediasten hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları (KOAH), astım gibi solunum sisteminin alt bölümlerinin hastalıkları ile ilgilenen bir daldır.

Dahili tıp bilimlerine bağlı bir anabilim dalıdır.

Amfizem, ampiyem gibi hastalıklar da bu gruptadır.

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon için bakınız; Pulmoner Hipertansiyon

Kaynakça değiştir