Firuz Şah Tuğluk

Firuz Şah Tuğluk (1309-Ekim 1388), 1351-88 arasında Delhi Sultanlığı'nın yöneten Tuğluklu hükümdarı.

Tuğluklu hanedanının kurucusu Gıyaseddin Tuğluk'un yeğeni, Sipehsalar Melik Receb'in oğluydu. Muhammed bin Tuğluk döneminde (1325-51) önemli devlet görevlerinde bulundu ve onun ölümümden sonra Tatta'da tahta çıktı (23 Nisan 1351). Bu sırada küçük bir çocuğu, Muhammed Tuğluk'un oğlu olduğunu ileri sürerek hükümdar ilan eden Cihan Ahmed Ayvaz'ı uzaklaştırmak için Delhi'ye girdi. 1353'te de Bengal'de bağımsızlığı ilan eden İlyas Hacı'ya karşı bir sefer düzenledi, ama sonuç alamadı. 1358'de gene başarısız bir Bengal seferi daha yaparak Delhi'ye döndü. Dönüşünde Cacnagar (bugün Orissa) racasını vergiye bağladı. 1360'ta Nagarkot Kalesi'ni kuşattı, ama altı ay süren kuşatma sonunda kaleyi alamadı. Askeri açıdan en önemli seferini Sind hükümdarı Cem Babiniya'ya karşı gerçekleştirdi ve uzun süren çarpışmalardan sonra onu yenilgiye uğrattı (1372).

Askeri açıdan genellikle başarısız bir hükümdar olan Firuz Şah, Delhi Sultanlığı'nın siyasi gücünü koruyamadı. Saltanatının son yılları kargaşa içinde geçti. Ölümünden kısa süre önce, III. Gıyaseddin Tuğluk Şah adıyla torununu tahta çıkardı.