Fazlî Çelebi Fuzûlî-zâde (Azericeفضلی چلبی فضولی زاده, Fəzli Çələbi Füzulizadə) veya sadece Fazlî (1543 – 1605) 16. yüzyıl Azerbaycanlı şairdi. Azerbaycan Türkçesi, Farsça ve Arapça eserler vermiş ve Azerbaycan şairi Fuzûlî'nin oğlu olmuştur. Fazlî, en çok şiirlerinde kronogramlar ve bilmeceler yaratmadaki yeteneğiyle tanınıyordu.

Fazlî Çelebi Fuzûlî-zâde
DoğumFəzli Çələbi Füzulizadə
1543
Kerbela
Ölüm1605
MilliyetAzerbaycanlı
MeslekŞair

Fazlî'nin tam adı Fazlî Çelebi Fuzûlî-zâde'dir.[1][2][3] Mahlası olan Fazlî, "berekete veya bolluğa ait olmak" anlamına gelir ve muhtemelen babası şair Fuzûlî'nin müstear ismine bir övgüdür.[4]

Kerbela'da doğan Fazlî'nin[5] doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor, ancak babasının öldüğü 1556 yılından önce olduğuna inanılıyor. Şair Ahdî-i Bağdadî'nin 1563/64 tarihli Tezkire'sinde onu olgun bir şair olarak tanımlamıştır ve bu yüzden Fazlî'nin 1543 civarında doğduğu öne sürülür. Fazlî, şiir eğitiminin çoğunu babasından almıştır. 1605 yılında öldüğü sanılmaktadır.[4]

Fazlî, sınırlı miktarda ve nitelikte eseri olması nedeniyle küçük bir şair olarak tanınır. Azerbaycan Türkçesi, Farsça ve Arapça olarak aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Şiiri, kayda değer bir yaratıcılık derecesi ile karakterizedir. Ahdî'ye göre Fazlî, dini çalışmalardan çok seküler bilgilerle ilgileniyordu. Kıtalarından birinde Sünni inançları desteklediğini ve Kızılbaş görüşlerine karşı olduğunu ifade etmektedir. Fazlî, şiirlerinde kronogramlar ve bilmeceler yaratmadaki olağanüstü yeteneğiyle tanınıyordu. Onun goşma (dini olmayan nazım şekli) şiirlerinin de daha sonra Azerbaycan'ın Türk şairlerine ilham verdiğine inanılıyor.[1][4]

Kaynakça

değiştir

Bibliyografi

değiştir

Dış bağlantılar

değiştir